*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Разработка универсальной тестовой системы

дипломные работы, программирование

Объем работы: 78 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 607

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
1 Аналіз предметної області ................................................................................... 10
1.1 Класифікація тестів .............................................................................................. 10
1.2 Сучасний стан тестової технології ………………………………………………….. 14
1.3 Переваги та недоліки тестування …………………………………………………… 15
1.4 Проблема об’єктивності оцінювання результатів учбової діяльності …………… 18
2 Постановка задачі ……………………………………………………………………. 21
2.1 Характеристика задачі ……………………………………………………………….. 21
2.2 Вимоги до програмного засобу ……………………………………………………... 21
2.3 Вхідна та вихідна інформація ……………………………………………………….. 23
3 Математична модель …………………………………………………………………. 24
3.1 Організація баз даних ………………………………………………………………... 24
3.2 Моделі даних …………………………………………………………………………. 25
3.3 Захист програми від несанкціонованого доступу ………………………………….. 28
4 Запропонований алгоритм розв’язку ………………………………………………... 30
4.1 Програма створення реєстру учасників ……………………………………………. 30
4.2 Програма створення питань ………………………………………………………… 30
4.3 Програма моніторингу процесу проходження тесту ……………………………… 30
5 Обґрунтування вибору середовища розробки ……………………………………... 31
6 Економічна частина …………………………………………………………………. 34
6.1 Загальні положення економічної ефективності …………………………………… 34
6.2 Основні показники економічної ефективності …………………………………….. 34
6.3 Розрахунок витрат на створення і експлуатацію програми на підприємстві ……. 35
6.3.1 Розрахунок капітальних витрат …………………………………………………….. 35
6.3.2 Розрахунок витрат на експлуатацію ………………………………………………... 36
6.3.3 Річна собівартість ……………………………………………………………………. 37
6.4 Розрахунок економічної ефективності ……………………………………………... 38
6.5 Висновки по ефективності програми ………………………………………………. 39
7 Охорона праці ………………………………………………………………………... 40

7.1 Державна політика в галузі охорони праці ………………………………………… 40
7.2 Організація робочого місця …………………………………………………………. 41
7.2.1 Колірне оформлення приміщення...
При формування світової освіти (освіта перестає бути внутрішньою справою окремої країни) необхідно виробити єдині стратегії в оцінці якості освітніх послуг. Система оцінювання знань і умінь, наявна в кожній країні, вже не є статичною, замкнутою в собі самій. Проте реформування системи освіти неможливе без реформування системи оцінювання, контролю якості освіти.
Важливе значення в наш час набуває культура оцінки і оцінювання якості навчання. Оцінювання - це процес збору і обробки дієвої і надійної інформації, яка дозволяє учасникам освітнього процесу ухвалювати рішення, необхідні для вдосконалення роботи і досягнення кращих учбових результатів. Своєрідною базою даних для оцінювання є державні стандарти, програми для викладача і для студента. Механізмами ж контролю і оцінки ефективності освітнього процесу стають тести.
Всім відомо, що зараз в системі освіти України паралельно з традиційною системою оцінки і контролю результатів навчання склалася нова парадигма - тестування. Це викликано потребою суспільства в отриманні незалежної, об\'єктивної інформації про учбові досягнення учнів або студентів.
У сучасних соціально-економічних умовах вищі учбові заклади повинні випускати не просто висококваліфікованих фахівців, але осіб з високим розвитком інтелекту.
В зв\'язку з цим традиційні класичні методи навчання у вузі стають недостатніми. Потрібні нові підходи до процесу навчання, що сприяють розвитку творчої ініціативи і пізнавальної діяльності. Одним з таких підходів є та, що широко розвивається останнім часом в Україні - технологія тестування. При цьому викладач виконує роль методично грамотного консультанта, що володіє найновішим інструментарієм об\'єктивного масового контролю знань, умінь і навичок студентів, коли кожен учень знає, що він, як і всі інші, обов\'язково відповідатиме по всіх розділах учбової теми.
Використовуючи дану технологію, можна постійно відстежувати характер учбових досягнень студентів по всьому спектру учбових дисциплін, а для цього кожна...
В результаті виконання дипломного проекту було розроблено програмний засіб, що призначений для автоматизації процесу оцінювання знань студентів. До його складу входять три програми серверної частини (програма створення питань, програма реєстрації учасників тестування та програма моніторингу процесу проходження тесту), що були розроблені мною та одна – клієнтської, що була розроблена іншим студентом.
Програмний засіб дуже легкий у використанні, оскільки має зручний та звичний для користувачів операційної системи Windows інтерфейс. Програмний засіб дуже добре відладжений і помилки у програмі не знайдені. Завдяки тому, що його тестували декілька користувачів і всі недоліки - усунені, їх вимоги - враховані.
Програмний засіб має вбудовану систему довідки, що значно полегшує його використання.
Одним із найголовніших достоїнств – невибагливість до системних ресурсів. Оперативної пам’яті потрібно небагато (приблизно 16 МБайт), вільної пам’яті на жорсткому диску – приблизно 10 МБайт.
Процес встановлення не викликає труднощів. Лише треба скопіювати файли до потрібної директорії або використати файл інсталяції.
Програмний засіб задовольняє всім потребам користувачів, оскільки програми, що входять до його складу володіють всіма необхідними функціями( можливість збереження інформація у файл, друк інформації, захист програми тощо).
Під час виконання дипломного проекту було набуто практичних навичок програмування, а саме: робота з базами даних із Delphi, робота із системним реєстром Windows, робота в мережі та багато іншого. Було вивчено та повторено багато матеріалу з програмування та використання тестів у повсякденному житті

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу