*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Создание библиотеки алгоритмов дискретной математики

курсовые работы, программирование

Объем работы: 41 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 562

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ............................................................................................................................ 7
1. Аналіз предметної області ........................................................................... 9
1.1 Теорія множин .................................................................................................. 9
1.1.1 Способи задання множин ................................................................................. 9
1.2 Комбінаторика .................................................................................................. 10
1.3 Теорія графів .................................................................................................... 11
1.4 Алгоритми сортування .................................................................................... 12
1.5 Бінарний пошук ................................................................................................ 13
2. Постановка задачі ............................................................................................
14
3. Математична модель ........................................................................................ 15
3.1 Операції над множинами ................................................................................. 15
3.2 Числа Фібоначчі ............................................................................................... 16
3.3 Алгоритми сортування .................................................................................... 17
3.4 Опис алгоритму Дейкстри ................................................................................ 17
3.5 Опис алгоритму бінарного пошуку ................................................................. 18
4. Запропонований алгоритм розв’язку .............................................................. 20
5. Обґрунтування середовища розробки ........................................................................ 21
6. Опис методів,...
З розвитком обчислювальної техніки почало розвиватись багато дисциплін, які з нею пов’язані, зокрема «Дискретна математика» або «Комп’ютерна дискретна математика». Епітет «комп’ютерна» у назві вжито невипадково, оскільки постановки теоретичних та прикладних задач дискретної математики припускають використання комп’ютера: для символьних перетворень, для числової реалізації обчислювальних алгоритмів і т. д.
Дискретна математика – галузь математики, що бурхливо розвивається в XX – XXI сторіччі. Її роль та місце визначаються трьома факторами:
 дискретну математику можна розглядати як теоретичні основи комп’ютерної математики;
 моделі та методи дискретної математики являють собою добрий засіб і мову для побудови та аналізу моделей в різноманітних науках, зокрема хімія, біологія, генетика, фізика, психологія, екологія та ін. ;
 мова дискретної математики надзвичайно зручна і фактично стала метамовою всієї сучасної математики.
В широкому розумінні дискретна математика включає в себе такі розділи математики, як теорія чисел, математична логіка і ряд розділів, які найбільш інтенсивно почали розвиватись в середі минулого століття у зв’язку з впровадженням ЕОМ. Науково-технічний прогрес поставив проблему вивчення складних систем управління. У вузькому розумінні дискретна математика обмежується тільки цими новими розділами. До нових розділів ми відносимо: теорію функціональних систем; теорію графів і мереж; теорію кодування; комбінаторний аналіз; цілочисельне програмування і т.д. Дискретна математика на сьогоднішній день являє собою не тільки фундамент математичної кібернетики, а й важливу ланку математичної освіти.
Дискретна математика, як дисципліна, викладається в багатьох вищих навчальних закладах України і стала невід’ємною частиною тих спеціальностей, що тісно пов’язані з програмуванням.
У зв’язку з сегментною організацією пам’яті персональних ЕОМ, існують обмеження на розмір програми (не більше 64К), а цього замало для розв’язання...
В результаті виконання роботи було отримано готову та працездатну програмну бібліотеку. Найбільша її зручність − у простоті і зрозумілості для студентів (для яких він, перш за все, і призначена).
Оскільки програмна бібліотека і допоміжна програма створені у середовищі Turbo Pascal, то вони не вимогливі до системних ресурсів. Процес встановлення на комп’ютер не займе багато часу. Для використання бібліотеки треба всього-на-всього скопіювати файл dmalg.tpu у директорію Units, що знаходиться у каталозі з файлом turbo.exe .
Під час виконання курсового проекту було вивчено та повторено багато матеріалу з дискретної математики та з мови Паскаль:
 теорія множин та комбінаторика;
 алгоритми сортування;
 теорія графів;
 робота в графічному режимі, використовуючи засоби середовища Turbo Pascal;
 робота з модулями та множинами в Turbo Pascal.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу