*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проектирование АИС \"Завод железно-бетонных конструкций\"

курсовые работы, программирование

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 529

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ............................................................................................................................
1. Аналіз предметної області ...............................................................................
1.1 Залізобетон.........................................................................................................
1.2 Види цементу ....................................................................................................
1.3 Типи залізобетонних конструкцій ...................................................................
2. Постановка задачі .............................................................................................
2.1 Характеристика задачі ......................................................................................
2.2 Вимоги до програмного виробу ......................................................................
3. Математична модель ........................................................................................
3.1 Нормалізація відносин .....................................................................................
3.2 Побудова ER-діаграм .......................................................................................
4. Проектування бази даних .................................................................................
4.1 Опис об’єктів, які плануються до використання ...........................................
4.1.1 Структури таблиць ...........................................................................................
4.1.2 Створення запитів ............................................................................................
4.1.3 Створення форм ................................................................................................
4.1.4 Створення звітів ................................................................................................
4.1.5 Створення макросів...
Засоби обчислювальної техніки створювалися й удосконалю¬валися так само, як і всі інші прилади, машини та обладнання, що призначалися для автоматизації праці людини: коли поставала певна потреба, виникали й технічні можливості, що задовольняли її. На кожному з етапів розвитку науки та виробництва пропону¬валися відповідні конструктивні вирішення й елементи. Скажімо, перші обчислювальні машини належали до механічних пристро¬їв, згодом було створено електромеханічні та електронні, зміню¬валися їх габаритні розміри й зовнішній вигляд. Проте з позицій користувача їх удосконалення мало, насамперед, спрямовуватися на підвищення рівня механізації та автоматизації виконання опе¬рацій; створення нових засобів вводу та виводу даних; збільшен¬ня обсягу пам\'яті; розробку нових носіїв інформації і т. ін.
З розвитком засобів обчислювальної техніки змінювались і форми її застосування: від індивідуального на кожному робочому місці до централізованого – у спеціальних підрозділах і органі¬заціях (обчислювальні центри), а далі — знову до індивідуально¬го створенням автоматизованих робочих місць.
З удосконаленням ЕОМ, засобів вводу та виводу інформації, розвитком засобів програмування почалося дедалі ширше розв\'я¬зування на них задач з комплексної механізації планово-облі¬кових робіт із застосуванням масивів нормативної, довідкової та іншої інформації, що постійно зберігається на машинних носіях (у пам\'яті системи). Завдяки доволі швидкому розвитку та вдос¬коналенню ЕОМ незабаром розпочався наступний етап їх засто¬сування в управлінні - етап створення інформаційних систем організаційного управління, які в нашій країні більш відомі під назвою автоматизованих систем управління (АСУ).
Створенню інформаційних систем у всьому світі приділяється багато уваги. За масштабами, темпами зростання, витратами ма¬теріальних, фінансових і трудових ресурсів, а також за ступенем впливу на процеси управління проблему створення ІC слід роз¬глядати як велике народногосподарське завдання....
Автоматизована інформаційна система «Завод залізобетонних конструкцій.» призначена для автоматизації роботи з продажу залізобетонних конструкцій, нарахування заробітної плати на заводі та ін. Зручні у використані засоби інтерфейсу полегшують користувачеві доступ до основної бази даних та дають можливість модифікувати дані бази.
Ця база була розроблена з метою зручного доступу до даних і використання інформації. Дані переглядаються в різноманітних формах. За допомогою відповідних кнопок можна здійснювати перехід по записах. Також можна переглядати та друкувати звіти.
Для реалізації системи було обрано СКБД Access, яка входить у пакет MS Office. За допомогою цієї СКБД можна легко сконструювати базу даних будь-якої складності.
Завдяки використанню СКБД Access було розроблено систему, яка має зручний інтерфейс, що дозволяє швидко і надійно працювати будь-якому користувачеві.
В ході виконання курсового проекту було вивчено багато матеріалу з проектування інформаційних систем, багато матеріалу про Microsoft Access, його головних та другорядних можливостях

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу