*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності

курсовые работы, журналистика

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 513

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Курсова робота
з журналістики

Загальна характеристика
масовоінформаційної діяльності
Основними результатами успішного спілкування завжди є взає¬мо¬порозуміння й згода: згода слухача з мовцем, згода чинити, як того вимагає співрозмовник і ситуація. Процес спілкування може бути ускладнений суперечками, непоро¬зумінням, але спілкування завжди має завершуватися повною згодою. Згода на 30% означає те, що спілкування, на жаль, теж відбулося лише на 30%. Тому важ¬ливими під час спілкування є вміння й методи переконання спів¬розмовника, аби забезпечити повну згоду й уникнути конфліктності у комунікативній ситуації. Ці вміння входять у професіограму фа¬хів¬¬ця з питань спілкування, а методи переконання є підґрунтям йо¬го професійних знань. Основний конфлікт під час спілкування — це конфлікт між співрозмовниками при відсут¬ності згоди через непорозуміння. Комунікація завжди є тривалим процесом, що пере¬буває у стадії пошуку порозуміння і згоди. Комунікація — це не ре¬зуль¬тат, це процес пошуку результату.
У цій лекції ми обмежимося лише короткою характеристикою явища спілкування. Зазначимо тільки, що спілкування як термін є повним синонімом термінові комунікація. Наша дисципліна могла б називатися “Теорія масового спілкування”. Але чому ж ми віддаємо перевагу слову комунікація?
Засоби масової комунікації, або мас-медіа, поділяються на друко¬ва¬ні, аудіовізуальні, електронні. ЗМК є носіями масової ін¬фор¬мації, або засобами її передачі.
На думку О. В. Зернецької, ЗМК зазнали швидкої й докорінної змі¬¬ни у 80—90 роках ХХ століття [Зернецька О. В., 8]. Виникли нові засоби масової комунікації (НЗМК) — супутникове, кабельне теле¬ба¬чення, відео, відеотекст, супутникове пряме телевізійне мов¬лення, яке постачає програми “прямо додому”, використовуючи до¬маш¬ні антени-“тарілки” в обхід наземних приймальних телеві¬зій¬них стан¬цій, комп’ютерні засоби, супутникові системи віддалених сенсорних спостережень, мультимедійні системи, телефони, факси (згідно з “Те¬ле¬комунікаційним актом” 1996 р., прийнятим у США) поряд зі звичними ЗМК (наземне телебачення, радіомовлення, всі різновиди звукозапису та його поширення, кіно, друковані видання).
Активний розвиток ЗМК свідчить не лише про демократичні про¬це¬си в суспільстві, а й про формування потужної інформаційної інду¬стрії в державі, професіоналізації масовоінформаційної та масово¬кому¬ні¬каційної діяльності.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу