*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Текстовий процесор Microssoft Word 2003

дипломные работы, информационные технологии

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 535

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ……………………………………………………………………….1
1. Загальні відомості……………………………………………………...2
2. Режими перегляду документів………………………………………..6
3. Створення та переміщення по документу…………………………....7
4. Робота з документами.. .………………………………………………9
5. Робота з текстом……………………………………………………….11
6. Оформлення таблиць………………………………………………….16
7. Робота з малюнками…………………………………………………..17
8. Введення математичних формул і рівнянь…………………………..22
9. Друк документа………………………………………………………..25
10. Охорона праці………………………………………………………….27
Висновок……………………………………………………………………35
Використана література
Вступ
Текст- це інформація, яка подається за допомогою символів, що вводять із клавіатури. Прикладами текстів є листи, звіти, статті, документи тощо. Перева-гою редактора порівняно із друкарською машинкою є те, що він дає змогу скіль-ки завгодно виправляти текст, дописвати новий і т.д.
Текстовий редактор забезпечує виконання всіх операцій, необхідних для введення і редагування тексту. Існують редактори з різними наборами операцій для редагування тексту. Існують редактори з різними наборами операцій для ре-дагування. Найпростіші з них входять до набору системних команд операційної системи і використовують щоразу при введенні інформації з клавіатури.
Функціональні можливості різних систем підготовки текстів істотно відрі-зняються одна від одної. Водночас переважна більшість текстових редакторів має засоби для реалізації таких функцій, як:
.....
Висновок
Отже, хочеться зробити висновок, що програма MS-WORD 2003 призначе-на для створювання документів, яка має дуже багато різноманітних можливостей для роботи з документами різних типів та форматів. Інтерфейс програми має ви-гляд вікна на якому розташовані робоча область, основне меню, панель інструментів.
Також можна вставити додаткові панелі інструментів, щоб облегшити ро-боту з документом (панель Word art, Формы, Автотекст та ін.) ....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу