*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Загальний огляд. Прикладних офісних програм.

дипломные работы, информационные технологии

Объем работы: 59 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 474

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП….................................................................................................................................1
І. Microsoft Office Word 2003..................................................................................................2-3
1.1. Функції Word.................................................................................................................4-5
1.2. Інтерфейс користувача.................................................................................................6-7
1.3. Основні прийоми роботи з документами...................................................................8-9
1.4. Редагування документа............................................................................................10-11
1.5. Робота з малюнками.................................................................................................12-14
ІІ. Microsoft Office Excel 2003..............................................................................................15-18
2.1. Вікна книг. Робота з аркушами книг.......................................................................19-21
2.2. Створення відкриття і збереження файлів книг...........................................................22
2.3. Введення і редагування даних..................................................................................23-25
ІІІ. Microsoft Office Outlook 2003..............................................................................................26
3.1. Використання Outlook для управління особистими і службовими даними..............27
3.2. Використання Outlook для організації колективного доступу до даних..............28-29
IV. Microsoft Office PowerPoint 2003...................................................................................30-32
4.1. Введення і оформлення тексту...............................................................................33-34
4.2. Художнє оздоблення...
Вступ
Сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що ми живемо в пост-індустріальну епоху і що в багатьох країнах сформувався новий тип суспільних відносин — виникло інформаційне суспільство. Таке суспільство базується на широкому використанні інформа¬ційно-комунікаційних технологій в усіх сферах людської діяль¬ності. Головну цінність цього суспільства становлять володіння інформацією та можливість рівного доступу до неї всіх громадян. Саме ступінь розбудови інформаційного суспільства визначає шан¬си країни зайняти чільне місце серед розвинених і впливових держав світу.
Важливо розуміти, що інформаційне суспільство виникає не само по собі, а лише внаслідок системних змін у свідомості людей та проведення цілеспрямованої державної політики в галузі інфор¬матизації.
...
В да¬ному контексті стає очевидною виняткова важливість інформа¬ційної освітила отже, й значущість шкільного курсу інформатики. У США та країнах Європейського Союзу кожний випускник середнього освітнього закладу може створити презентацію, знай¬ти інформацію в Інтернеті або відправити листа електронною по¬штою так само легко, як і скористатися водопровідним краном або телефоном. Це і є однією з ознак інформаційного суспільства, свідченням високого загального рівня підготовки молодих гро¬мадян до життя в інформаційну епоху....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу