*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Композиційні та наповнені мембрани

курсовые работы, Химия

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 417

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП
1. ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОЛІМЕРНИХ МЕМБРАН
1.1. Одержання синтетичних мембран
1.2. Методи формування підкладок композиційних мембран
1.3. Методи формування активних шарів композиційних мембран
1.4. Формування бактерицидних композиційних мембран
2. НАПОВНЕНІ МЕМБРАНИ
2.1 Мінеральні наповнювачі
2.2. Полімерні суміші
2.3. Інші функціональні добавки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ВСТУП
На сьогоднішній день важко сформулювати назву минулого століття –
століття атомної енергії, століття електроніки чи століття комп’ютерів.
Незаперечним є лише той факт, що минуле століття можна назвати століттям
нових технологій та матеріалів, які повністю змінило всю сферу діяльності
людства. В той же час, XX століття може бути названо століттям
накопичення відходів та забруднення навколишнього середовища, ліквідація
яких потребує величезних затрат.
Використання мембранних процесів та технологій є одним з
найновіших і найперспективніших напрямків розвитку сучасної науки і
промисловості. Найширше використання мембранні технології знайшли в
процесах очищення води, тонкого розділення сумішей тощо. Так,
використання мембранних технологій очистки є одним з найкращих шляхів
покращення питної води, особливо для локального водопостачання і
забезпечення питною водою середніх та малих міст.
З кожним роком розширюється сфера використання мембранних
процесів у різних галузях, а отже виникає потреба в мембранах з новими
властивостями, такими як висока продуктивність і селективність,
гідрофільність чи гідрофобність, йоноселективність, гемосумісність,
бактерицидність, здатність до стерилізації, висока термо- і хімічна стійкість.
Актуальність теми: кожний мембранний технологічний процес
вимагає своєї спеціально сконструйованої мембрани, тому проблема синтезу
композиційних мембран та функціоналізація їх поверхні є надзвичайно
важливою.
Метою даної роботи є визначення перспективних полімерних
матеріалів, полімерних сумішей, функціональних добавок та методик
формування наповнених та композиційних полімерних мембран.
ВИСНОВКИ
1) В результаті проведеного літературного огляду встановлено, що
пріоритетним напрямком у формуванні синтетичних полімерних мембран
є метод інверсії фаз.
2) Встановлено, що найбільш поширеними матеріалами для
формування грубопористих підкладок композиційних мембран серед
неорганічних матеріалів є оксиди алюмінію, скло, вуглеграфіт. Полімерні
пористі підкладки виготовляють з інертних полімерів: поліетилену,
поліпропілену, аліфатичних та ароматичних поліамідів.
3) Встановлено, що найбільш перспективними методами
формування грубопористих підкладок композиційних полімерних
мембран є спікання порошків полімерів, витягування в адсорбційно-
активних середовищах і травлення треків.
4) Встановлено, що при формуванні селективних шарів
композиційних мембран дослідники віддають перевагу методам
міжфазової поліконденсації, прищепленої полімеризації функціональних
мономерів та полімер аналогічних перетворень.
5) Встановлено, що при формуванні наповнених мембран у розчин
полімеру вводяться мінеральні чи полімерні наповнювачі, які суттєво
підвищують механічну міцність таких мембран і впливають на їх
надмолекулярну структуру, що різко змінює розділяючи характеристики
мембран.
6) Встановлено, що запобігти біологічному забрудненню
полімерних мембран можна шляхом їх модифікування біоцидними
препаратами (хітозан, полігексаметиленгуанідин-хлорид,
полівінідпіролідон тощо).
7) Встановлено, що головні зусилля науковців та дослідників на
сучасному етапі розвитку мембранних технологій направлені на створення
композиційних мембран з оптимальними експлуатаційними характеристиками та додатковими функціями (бактеріостатичність,
каталітичність, заряд поверхні, здатність до комплексоутворення).

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу