*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Застосування іонообмінників у процесах водоочищення»

рефераты, Химия

Объем работы: 23 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 611

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Обмінна адсорбція……………………………………………………………..3
Синтетичні та природні іонообмінники……………………………………...4
Іонообмінна рівновага………………………………………………………....6
Селективність іонного обміну. Ліотропні ряди……………………………...6
Обмінна ємність іонообмінників……………………………………………...8
Фактори, що впливають на селективність сорбції іонів іонітами ………….9
Застосування іонітів. Пом’якшення і опріснення води…………………….10
Список використаної літератури…………………………………………….13
ВСТУП
На сьогоднішній день важко сформулювати назву минулого століття – століття атомної енергії, століття електроніки чи століття комп’ютерів. Незаперечним є лише той факт, що минуле століття можна назвати століттям нових технологій та матеріалів, які повністю змінило всю сферу діяльності людства. В той же час, XX століття може бути названо століттям накопичення відходів та забруднення навколишнього середовища, ліквідація яких потребує величезних затрат.
Обсяг води, що використовується кожен рік досягає 4 трлн м3, а перетворенню з боку людини піддається майже вся гідросфера. Так, наприклад, при одержання ядерної енергії в США в процесі «приймає участь» майже половина водних ресурсів країни. Радіоактивне та теплове забруднення може поставити під загрозу подальше використання її в побутових та промислових цілях.
Хімічна та нафтохімічна промисловість призводить до потрапляння у воду речовин, які в нормальних умовах або відсутні, або знаходяться в дуже маленьких кількостях. Це істотно погіршує якість води.
За час існування людства в природне середовище було введено більше мільйона нових речовин. Щороку синтезується близько 250 тисяч нових хімічних речовин, які широко використовуються та також можуть потрапляти в навколишнє середовище.
Багато речовин та домішок не можна видалити з води механічно, вони не нейтралізуються при біологічній очистці, також можуть бути непридатні такі методи як відстоювання, коагуляція, флотація. Тому використовуються сорбційні та іонообмінні процеси, які мають широкий спектр властивостей.
“Corpora non agunt fluida sive soluta” . До явищ, які не підкорюються старовинному правилу хіміків, відноситься іонний обмін. Іоніт реагує з розчином та поглинає з нього одні іони в обмін на інші.
Процеси іонного обміну відбуваються у природних умовах: протікають у гірських породах та пісках. Але доволі тривалий час хіміки та мінералоги не звертали увагу на це явище, вважаючи його виключним явищем, в якому відіграють не тільки хімічні, але й якісь інші...
Список використаної літератури

1. Гельферих Ф. Иониты. Основы ионного обмена. М.: Иностр. Лит., 1962. 490 с. (Helfferich F. Ionenaustausher. Verlag Chemie. GMBH. Weinheim. 1959).
2. Сенявин М.М. Ионный обмен в технологии и анализе неорганических веществ. М., Мир. 1965.
3. Салдадзе К.М., Пашков А.Б., Титов В.С. Ионообменные высокомолекулярные соединения. М., Госхимиздат, 1960. 356 с.
4. Мархол М. Ионообменники в аналитической химии. Часть 1. М., Мир, 1985. 261 с.
5. Амфлетт Ч. Неорганические иониты. М., Мир. 1966.
6. М.О. Мчедлов-Петросян та інші. Колоїдна хімія : підручник. Харків., Фоліо. 2005.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу