*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

„Адсорбція полімерів”

рефераты, Химия

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 519

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ.....................................................................................................................................3
1. Загальна характеристика та структура концентрованих розчинів полімерів............4
2. Властивості концентрованих розчинів полімерів........................................................5
2.1. Найбільша ньютонівська в’язкість...................................................................5
2.1.1. Вплив концентрації...............................................................................5
2.1.2. Вплив молекулярної маси полімеру....................................................6
2.1.3. Вплив молекулярної маси полімеру....................................................7
2.1.4. Вплив природи розчинника..................................................................8
2.2. Неньютонівська течія концентрованих полімерів..........................................8
2.3. Оптичні властивості концентрованих розчинів полімерів..........................11
3. Ґелі..................................................................................................................................11
3.1. Одержання ґелів...............................................................................................13
4. Драглі..............................................................................................................................14
4.1. Типи полімерних драглів та їх утворення.....................................................15
4.2. Співвідношення між концентрованими розчинами полімерів
та драглями.......................................................................................................................16
4.3. Структура драглів............................................................................................16
4.4. Властивості драглів та особливості деяких процесів, що в ни...
Вступ
На сьогоднішній день важко уявити своє життя без використання полімерів і можна з впевненістю стверджувати, що саме полімери є матеріалами майбутнього, так як вже сьогодні синтезовано величезна кількість полімерів, які за основними показниками не поступаються, а в деяких випадках навіть перевершують, природні полімери. Найкрупніші галузі промисловості: гумова, пластичних мас, хімічних волокон, плівок, лаків та клеїв, електроізоляційних матеріалів – переробляють та застосовують полімери. Розвиток практично будь-якої галузі промисловості народного господарства неможливий без використання полімерів.
Широке використання та високі темпи розвитку виробництва полімерів обумовлені, в першу чергу, різноманіттям їх фізичних, хімічних та механічних властивостей. Для ціле направленої зміни властивостей, тобто для встановлення зв’язку склад – структура – властивості, необхідно володіти знаннями про структуру полімерів та способах її регулювання в процесі синтезу [1].
Підвищений інтерес до полімерів обумовлений їх незвичайними властивостями: високою в’язкістю, ярко виражено в’язкопружністю та сильними нелінійними ефектами. Весь комплекс незвичайних властивостей є наслідком різного роду взаємодій ланок полімерних ланцюгів, які здійснюються через середовище розчинника і визначаються концентрацією розчину, складом розчинника та температурою.
Посилена міжмолекулярна взаємодія з підвищенням концентрації призводить до виникнення трьохвимірної сітки зв’язків, аж до утворення драглі, а також до формування флуктуаційних або стійких асоціатів різної форми, які наближаються за своїми розмірами до колоїдних частинок (ґелі). В багатьох практичних випадках межа між розбавленими розчинами полімерів, драглями та ґелями умовна і визначення її може залежати від прийнятого методу дослідження [2].
Концентровані розчини полімерів широко використовуються і відіграють важливу роль у отриманні бурових розчинів, у виробництві багатьох полімерних матеріалів, у тому числі штучної шкіри,...
Висновок
Концентровані розчини полімерів мають особливу будову та властивості, що зумовлені цією будовою. і цінну інформацію про структурні особливості цього виду полімерів можуть дати саме реологічні дослідження.
Всі концентровані розчини полімерів сильно відхиляються від основних законів Ньютона та Пуазейля і при дослідженні концентрованих полімерів необхідно враховувати, що їх високоеластична деформація, особливо сильноструктурованих полімерних розчинів, може досягати дуже великих величин, що можуть бути значно більшими, ніж у самих полімерів. Значний вплив на в’язкість та деформацію має концентрація, молекулярна маса полімеру, температура та природа розчинника.
Для концентрованих розчинів полімерів всі залежності ускладнюються через присутність в їх молекулах міжмолекулярних зачеплень. і утворення так званої флуктуаційної сітки зачеплень. Саме ця особливість і зумовлює наявність всіх особливостей концентрованих розчинів полімерів.
Дещо відрізняються від концентрованих розчинів ґелі та драглі, хоча чіткої межі між ними не встановлено і дуже часто ці три терміни вживають як синоніми.
Дослідження структури ґелів та драглів має велике значення, адже вони широко використовуються в багатьох галузях народного господарства і є невід’ємною частиною нашого повсякденного життя.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу