*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЇ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК

дипломные работы, Химия

Объем работы: 47 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 5000 руб.

Просмотров: 783

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………. С. 4
1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………. С. 6
1.1. Структура вуглецевих нанотрубок……………………………. С. 6
1.2. Властивості ВНТ………………………………………………... С. 8
1.3. Методи синтезу вуглецевих нанотрубок……………………… С. 9
1.4. Методи очищення вуглецевих нанотрубок…………………… С. 10
1.5. Використання каталізаторі.……………………………………… С. 11
1.6. Механізм росту ВНТ………………………………………........ С. 11
1.7. Застосування нанотрубок……………………………………… С. 13
2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА………………………… С. 17
2.1. Об’єкти дослідження……………………………………………. С. 17
2.2. Методи дослідження……………………………………………. С. 17
2.2.1. Трансмісійна електронна спектроскопія……………………… С. 17
2.2.2. Спектроскопія комбінаційного розсіювання…………………. С. 19
3. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ С. 21
3.1. Синтез вуглецевих нанотрубок………………………………… С. 21
3.1.1. Приготування каталізаторів…………………………………… С 21
3.1.2. Синтез ВНТ……………………………………………………… С. 22
3.1.3. Очищення ВНТ…………………………………………………. С. 24
3.2. Дослідження структури одержаних нанотрубок……………….. С. 24
ВИСНОВКИ………………………………………………………….. С. 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….. С. 37
ДОДАТКИ…………………………………………………………….. С. 40
ВСТУП
Вуглецеві нанотрубки (ВНТ), які відокремилися в самостійний науковий об’єкт в 1991 році [1], інтенсивно досліджуються у зв’язку з широкими можливостями використання. Нанотехнології мають найрізноманітніше застосування: косметика, автомобільні запчастини, медикаменти, упаковка їжі, спортивна екіпіровка, електроніка тощо. У них використовуються нові можливості управління фізичною матерією аж до атомного рівня. Нанотрубки дозволяють створювати композитні матеріали виняткової міцності і дослідні зразки наноконтейнерів для прицільної доставки ліків до уражених органів, нановипромінювачів для знищення злоякісних пухлин. Крім того, нанотехнології нині використовують для фільтрації води та інших рідин; для створення матеріалів, необхідних при лікуванні опіків і ран; у стоматології; при виробництві особливих сортів скла, на яких не осідає бруд тощо.
При переході від макроструктур до структур, розміри яких лежать в нанометровому діапазоні, властивості речовини суттєво змінюються. Вона має інші параметри кристалічної гратки, теплоємність, температуру плавлення і електропровідність, ніж відповідні макрокристали. Окрім того, у неї з’являються нові оптичні, магнітні та електронні характеристики, змінюються реакційні і каталітичні властивості. За останні десятиріччя у вивченні наноструктур досягнуто значних успіхів.
Новий наноструктурний матеріал – вуглецеві нанотрубки (ВНТ) [1] – володіють багатьма унікальними властивостями, які привернули до себе великий інтерес із сторони дослідників. Нанотрубки являють собою графітову площину, згорнуту в циліндр, діаметр якого варіює від 0,4 нм до 2 нм [2], а довжина може сягати до 2 мм [3].
Актуальність роботи. Бурхливий розвиток всіх напрямів застосування нанотрубок стимулює розвиток експериментальних і наукових досліджень по синтезу нанотрубок і дослідженню їх структури. Воднева енергетика, яка розглядає багатошарові вуглецеві нанотрубки як економічно вигідний «контейнер» для зберігання та...
ВИСНОВКИ:
1. Розроблено методику одержання каталізаторів на наночастинках заліза, кобальту, феруму на носіях MgO, SiO2, Al2O3, ZnO, Ca(NO3)2*4Н2О, BaO, NaCl, ZnO, Ca(NO3)2*4Н2О для синтезу багатошарових вуглецевих нанотрубок
2. Встановлено залежність виходу та діаметру вуглецевих нанотрубок від умов проведення їх синтезу. Встановлені оптимальні умови синтезу багатошарових ВНТ:
a. температура синтезу 800°С;
b. швидкість потоку газів - 500 мл/хв.;
c. концентрація етилену 20 мл/хв.;
d. концентрація водню 50 мл/хв.
3. Доведено, що найбільший вихід мають зразки на каталізаторах Ni-CaO.
4. Методом просвічуючої електронної мікроскопії встановлено, що при синтезі багатошарових вуглецевих нанотрубок на ноначастинках нікелю, феруму, кобальту утворюються нанотрубки діаметром в межах 11-58 нм.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу