*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ПРОЄКТУВАННЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ДІВЧАТАМИ РІЗНИХ ГЕНДЕРНИХ ТИПІВ

дипломные работы, психология

Объем работы: 174 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 867

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1.ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГЕНДЕР-НОГО
ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ…………………………………………………
11
1.1. Теоретичні основи проблеми виховання жіночої молоді …….. 11
1.2. Історико-генетичний аналіз становлення і розвитку генде-рного виховання дівчат ………………………………………………………
30
1.3. Психологічні особливості гендерного виховання дівчат
у навчальних закладах ………………………………………………
47
Висновки до першого розділу …………………………………………. 73
РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ
ДІВЧАТАМИ РІЗНИХ ГЕНДЕРНИХ ТИПІВ ………………………..
75
2.1. Механізми гендерної соціалізації дівчат …………………………. 75
2.2. Гендерна соціалізація дівчат в умовах навчального закладу … 97
2.3. Соціалізація та формування особистості дівчини, її виховання
в умовах діяльності молодіжних організацій ………………………
120
Висновки до другого розділу ……………………………………….. 150
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ………………………………………………. 153
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………….. 158

Розвиток України як суверенної держави ставить перед вітчизняною освітою нові вимоги щодо формування підростаючої особистості й, відповідно, зумовлює необхідність поглибленого вивчення досвіду навчання і виховання учнів у зарубіжних країнах. Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)” одним із пріоритетних напрямів виховання ставить “розроблення теоретико-методологічних аспектів національної системи виховання з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду”.
Вступ України до Європейської Спільноти та врахування сучасних вимог Болонської декларації в системі освіти спричиняє необхідність узгодження вітчизняних стандартів у галузі освіти, зокрема у сфері виховання, з їх європейськими зразками. Саме через освіту проходить трансляція основної системи норм, ролей від одного покоління до іншого, проходить визначення ідентичності особистості, зокрема й гендерної. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях дедалі частіше розглядається процес формування особистості як представника певної статі, як носія деяких вихідних якостей, що визначають зміст поведінки індивіда як чоловіка або жінки, хлопчика або дівчинки.
Активне використання в багатьох європейських країнах поняття “гендер” свідчить, що в останні десятиріччя відбулось не лише переосмислення проблеми відносин статей та специфіки їх навчання та виховання, а й те, що їх тепер стали розглядати як форму соціальної організації.
У контексті проблеми дослідження актуальним є проектування життевого шляху дівчаток різних гендерних типів.
Спеціальне порівняльне дослідження, проведене за визначеними критеріями і методикою, дало змогу охарактеризувати конкретні питання щодо змісту, методик гендерного виховання, його організації, а також окреслити власні теоретичні підходи до формування адекватних уявлень про проблеми гендерного виховання та способи їх розв’язання.
Резолюція Економічної і Соціальної Ради ООН 2001 р., прийнята у Будапешті, стосовно врахування гендерних аспектів у суспільному житті зазначає...
Проектування життєвого шляху дівчатами різних гендерних типів є ключовою та актуальною темою на сучасному етапі розвитку суспільства. Розглядати на українських прикладах це неможливо, тому для орієнтування і прикладу ми взяли приклад розвитку життєвого шляху дівчат Великої Британії.
На сучасному етапі розвитку навчання та виховання гендерна освіта набула першочергового значення. До країн, в яких ця галузь педагогічної теорії та практики має високу результативність, належить Велика Британія. Тому її досвід заслуговує на увагу, а найбільш актуальні у науковому і дидактичному відношенні положення, ідеї, технології навчання і виховання можуть бути використані у гендерному вихованні дівчат в Україні. Здійснене дослідження стану та основних напрямів гендерного виховання дівчат в умовах навчальних закладів та молодіжних організацій Великої Британії дає змогу зробити наступні узагальнені висновки:
1. Гендерне виховання дівчат у Великій Британії виникло внаслідок пошуків ефективних шляхів подолання гендерних проблем. Особливе місце у з’язку з цим було відведено школі, де підготовку до життя отримує переважна більшість дівчат. Вважаючи освітню діяльність найбільш перспективною в гендерно доцільному регулюванні взаємин особистості з суспільством, британський уряд і громадськість підтримали ідею щодо активного розвитку гендерного виховання дівчат, надавши їй пріоритетного значення. У Великій Британії сформувалася національно-самобутня, цілісна, логічно організована, ефективна система гендерного виховання дівчат.
2. Розвиток гендерного виховання дівчат обумовлювався генезисом гендерних проблем країни та пошуком ефективних шляхів їх вирішення. Ускладнення характеру взаємодії статей, їх гендерні стереотипи детерміну-вало еволюцію світоглядних уявлень і ставлення британського суспільства до проблем гендерного виховання.
3. Витоки сучасної школи гендерного виховання дівчат походять з інтелектуальної та педагогічної спадщини народів Британських островів. Аналіз змісту середньої...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу