*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методи хімічного та фізико–хімічного аналізу природних вод

курсовые работы, Химия

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1013

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПРИРОДНИХ ВОД
1.1. Загальна характеристика
1.2. Гравіметричний аналіз
1.3. Титриметричний аналіз
1.3.1. Методи нейтралізації (кислотно-основні)
1.3.2. Методи окислення-відновлення (оксидиметрія)
1.3.3. Методи осадження
1.3.4. Методи комплексоутворення
РОЗДІЛ 2. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
2.1. Загальна характеристика
2.2.Фотометричний аналіз
2.2.1. Огляд існуючих методів фотометрії
2.2.2. Колориметричний аналіз
2.2.3. Фотоелектроколориметричний аналіз
2.2.4. Нефелометричний аналіз
2.3. Електрометричний аналіз
2.4. Хроматографічний аналіз
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ПРИРОДНИХ ВОД
3.1. Проведення хімічного аналізу
3.2. Оцінка якості аналізу
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
Додаток 1. Колориметричний метод визначення нітритів
Додаток 2. Колориметричний метод визначення нітратів
Додаток 4. Титриметричний метод визначення хлоридів
Додаток 6. Гравіметричний метод визначення сульфатів
Додаток 7. Титриметричний метод визначення гідрокарбонат-іонів
Додаток 8. Титриметричний методвизначення твердості води
Додаток 9. Потенціометричний метод визначення водневого показника( рн)
Додаток 10. Потенціометричний метод визначення окисл.-відновного потенціалу
Додаток 11. Титриметричний метод визначення іонів кальцію
Додаток 12. Колориметричний метод визначення ортофосфатів
Додаток 13. Титриметричний методвизначення діоксиду карбону
Додаток 14. Титриметричний метод визначення розчиненого кисню
Дана робота являє собою огляд літературних джерел з аналітичної хімії. В роботі розглянуті основні методи хімічного та фізико-хімічного аналізу природних вод. Дана характеристика методів хімічних методів аналізу – титриметричних і гравіметричних, а також фізико-хімічних – фотометричних (колориметрія, спектрофотометрія, турбідіметрія, нефелометрія, люмінісцентометрія), електрохімічних (потенціометрія, полярографія, кулонометрія, електрогравіметрія), кінетичних і хроматографічних.
Особливу увагу в роботі ми звернули на практичне застосування даних методів.
Дана курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. Робота викладена на 40 сторінках машинописного тексту. Бібліографічний список включає 21 найменувань.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу