*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Податки і збори, які формують доходну частину місцевих бюджетів

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 104 стр.

Год сдачи: 1999

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 532

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ

ГЛАВА I. Соціально-економічне значення податків і зборів в доходах місцевих бюджетів:
1. Огляд літератури.
2. Економічна природа податків і зборів та їх роль у становленні доходної частини місцевих бюджетів.
3. Історія становлення доходної частини місцевих бюджетів.
ГЛАВА II. Аналіз діючої системи місцевого оподаткування.
1. Динаміка і структура податків і зборів у формування фінансової бази регіонів.
2. Механізм стягування податків і зборів, що формують доходи місцевих бюджетів.
3. Контроль податкових органів за своєчасністю сплати та правильністю нарахування податків і зборів.
ГЛАВА III. Шляхи удосконалення системи місцевого оподаткування в Україні.
1. Зарубіжний досвід.
2. Недоліки та проблеми формування доходів місцевих бюджетів та основні напрямки вдосконалення системи місцевого оподаткування з урахуванням зарубіжного досвіду.

Висновки.
Таблиці.
Перелік літератури.
Після проголошення незалежності України стали значно актуальнишими проблеми створення дієздатного господарсько-правового механізму вирішення питань, що стосуються відносин загальнодержавного й регіонального управління, місцевого самоврядування.
Сучасному етапу економічного розвитку в Україні притаманні деякі позитивні зрушення у фінансовій сфері: певна стабілізація грошової системи завдяки монетарній політиці, зупинення темпів інфляції, поступове залучення неемісійних джерел покриття дефіциту бюджету, розробка й затвердження ряду законопроектів, що розширюють фінансову базу місцевого самоврядування.
Державне втручання в економіку при ринкових відносинах, до яких прагне Україна на сучасному етапі, повинно мати обмежений характер і спрямовуватися на забезпечення безперебійного функціонування ринкового механізму вцілому. Найважливішим інструментом, через який держава регулює економічні процеси, розв”язує соціальні, політичні, виробничі, економічні проблеми, є бюджет, адже саме через бюджети, тобто через перерозподіл ВВП й національного доходу, держава спроможна акумулювати у своїх руках достатньо коштів для розв”язання багатьох проблем.
Бюджет є вирішальною і провідною ланкою фінансової системи, через яку провадиться перерозподіл більшої частини національного доходу. Він об”єктивно необхідний для забезпечення існування держави, розвитку економіки і культури.
Бюджет є основним інструментом державного регулювання соціально-кономічних процесів. Надходження до бюджету бепосередньо залежать від стану виробництва, а тому реформування податкової бази є основним джерелом, яке призведе до змін в структурі доходів місцевих бюджетів.
Звичайно у бюджетному устрої України велика роль відводиться державному бюджету, але проведення успішних економічних перетворень у країні неможливе без перегляду ролі регіонів у житті держави. У цьому переконує досвід колишнього Радянського Союзу, де централізація в усіх сферах діяльності держави призводила до...
У ринкових умовах бюджет є основним інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів. Відповідно до бюджтного устрою в Україні формується один Державний та місцеві бюджети. В Україні налічується майже 12 тисяч місцевих бюджетів.
В Україні визнається і гарантується Конституцією фінансова основа місцевих органів влади, де одним із елементів виступають доходи місцевих бюджетів.
Як окрема економічна категорія, доходи місцевих бюджетів виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов‘язана з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів регіонального рівня, і використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку регіону.
Доходи місцевих бюджетів мають певну законодавчу базу.
Доходи місцевих бюджетів в Україні подяляються на:
• власні доходи;
• закріплені доходи;
• регулюючі доходи;
Склад і розміри відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та платежів, що надходять до місцевих бюджетів, визначаються відповідно до соціально-економічних нормативів, бюджетної забезпеченості населення території та стану місцевих джерел. Джерелами доходів місцевих бюджетів є загальнодержавні податки і збори та платежі; податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності; частина акцизного збору; прибутковий податок з громадян; плата за землю; податок з власників транспортних засобів; державне мито; плата за воду; податок на промисел та ін., а також місцеві податки і збори. У законодавчо встановленому порядку вищестоящі бюджети можуть надавати фінансову допомогу підпорядкованим бюджетам у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій.
Формування місцевих бюджетів включає складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження. В основу формування місцевих бюджетів покладено затратний метод.
Основним доходним джерелом місцевих бюджетів є податки.
Податок - це плата суспільства за виконання державою її функцій, це відрахування частини вартості ВНП...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу