*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік, аналіз і аудит фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва (на прикладі ТОВ «Зіта-ТФК)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 115 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 1026

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
РОЗДІЛ 1. Теоретичні і методологічні основи обліку та аудиту фінансових результатів СМП
1.1. Сутність і принципи діяльності малого підприємства
1.2. Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва
1.3. Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів СМП
1.4. Нормативно-законодавча база з обліку та аудиту фінансових результатів СМП

РОЗДІЛ 2. Організація бухгалтерського обліку та аудиту фінансових результатів на ТОВ «Зіта-ТФК»
2.1. Організація документообігу фінансових результатів на підприємстві
2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на підприємстві
2.3. Фінансова звітність підприємства та її використання для управління
2.4. Методика аудиту фінансових результатів підприємства

РОЗДІЛ 3. Аналіз фінансових результатів СМП та шляхи їх покращення на ТОВ «Зіта-ТКФ»
3.1. Економічна характеристика діяльності підприємства
3.2. Аналіз фінансового стану підприємства
3.3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства через податковий та кредитний механізм

Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Актуальність теми дипломної роботи визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малих підприємств в сучасній соціально орієнтованій ринковій економіки, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Малі підприємства – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму. Існування економічно ефективних малих підприємств дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал, слугує серйозним фактором структурної перебудови, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми ринкового господарства. Ось чому становлення та розвиток малого підприємництва (звичайно, в єдності з великим) являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики.
В умовах переходу України до ринкової економіки створення та розвиток малого підприємництва має стати основою соціальної реструктуризації суспільства, яка забезпечить зміну психології населення і переорієнтацію економіки на нові умови господарювання. Малі підприємства вважаються гнучкими і ефективними з точки зору витрат, вони швидко пристосовуються до кон\'юнктури ринку, причому не тільки в сферах близьких до споживачів, але й в промислових галузях. Малі підприємства формують ядро прошарку населення з середнім достатком, дозволяють реалізуватися сімейному підприємництву, що є стабілізуючим фактором політичного життя країни.
Протягом довгого історичного періоду економісти, історики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги. Хоча еволюція вільної ринкової економіки створила чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності, проте спочатку малий бізнес не мав особливих переваг. Але прогресивні політики усвідомили, що ринкова економіка сприятиме конкурентоспроможності вітчизняних виробників, матиме вирішальний...
Мале підприємництво є невід\'ємною складовою частиною будь-якої економічної системи і вони заповнюють ті сфери, де великий бізнес неефективний. Розвиток СМП є гарантом невідворотності вітчизняних ринкових перетворень. Мале підприємництво здатне забезпечити структурну перебудову економіки, створити нові робочі місця, сприяти процесам приватизації та демократизації.
Сьогодні становище вітчизняного малого бізнесу є вкрай складним і вимагає негайного вирішення. Малі підприємства змушені діяти в реаліях кризової економіки: вони потерпають від надмірного оподаткування, нестачі кредитних джерел, адміністративних утисків, та інших негативних явищ, які супроводжують процеси реформування в країні. Мале підприємництво, як найвразливіший сектор економіки, не отримує належного захисту та підтримки держави. Результатом цих труднощів є масовий відхід СМП у тіньовий сектор, посилення кримінальних тенденцій у бізнесі.
В першому розділі дипломної роботи було розглянуто теоретичні та методологічні основи обліку та аудиту фінансових результатів СМП. Зокрема розкрита сутність і принципи діяльності малого підприємства. У кожному суспільстві підприємництво передбачає функціонування поряд з великими цілої системи малих підприємств. Ця форма господарської діяльності в нашій країні фактично не розвивалася. Проте перехід від командно-адміністративних до економічних методів господарювання створює реальні умови для розвитку малого бізнесу. Бізнес означає підприємницьку діяльність, спрямовану на одержання прибутку.
Охарактеризовано сучасні тенденції розвитку малого підприємництва.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу