*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік, аналіз і аудит фінансових результатів та їх використання (на прикладі ТОВ «ТОЙДІКО УКРАЇНА»)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 103 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1100 руб.

Просмотров: 942

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
1.1. Економічна сутність, визнання, склад і оцінка доходів
1.2. Характеристика доходів підприємства, їх класифікація
1.3. Економічна сутність та класифікація витрат
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТОВ
«ТОЙДІКО УКРАЇНА»ТА АНАЛІЗ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності
ТОВ «ТойДіКо Україна»
2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ «ТойДіКо Україна»
2.3. Фактичний стан організації обліку і аудиту на підприємстві
РОЗДІЛ 3. ОБЛІК І АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
3.1. Фінансовий облік фінансових результатів та їх використання
3.2. Управлінський облік фінансових результатів та їх використання
3.3. Аудит та аналіз фінансових результатів та їх використання
РОЗДІЛ 4. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ У ВЕДЕННІ ОБЛІКУ НА ТОВ «ТОЙДІКО УКРАЇНА»
4.1. Характеристика програмного забезпечення
4.2. Організація автоматизації обліку фінансових результатів на базовому підприємстві
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Актуальність теми дипломної роботи. У період переходу України до ринкових відносин зростає роль бухгалтерського обліку як однієї зі складових загальної системи управління. Бухгалтерський облік відображає на мікроекономічному рівні кругообіг суспільного продукту, капіталу, доходів і витрат. Без даних бухгалтерського обліку не можливо дати об’єктивної оцінки результатам господарської діяльності підприємства.
Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь віддалену перспективу.
Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є бухгалтерська звітність, яка в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, яка пов’язує підприємство з товариством та діловими партнерами-використовувачами інформації про діяльність підприємства. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої, комерційної і фінансової діяльності.
Кожне підприємство здійснює діяльність, в результаті якої відбувається використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. При цьому виникають недоліки у використанні ресурсів, які і є об’єктом економічного і фінансового аналізу. В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз є однією із базових дисциплін, знання основ якої обов’язково для всіх спеціалістів, зайнятих у сфері фінансів, обліку, аудиту, управління.
Метою будь-якої підприємницької діяльності є одержання прибутку. Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Звідси отримання доходів прямо пропорційно впливає на суму отриманого прибутку, тобто на досягнення основної мети підприємництва. Тому всі об’єкти підприємницької діяльності прагнуть одержати якнайкращі результати за цими
показниками.
Аудитору необхідно пам’ятати, що у Звіті про фінансові результати...
Проаналізувавши питання з обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів та їх використання на прикладі підприємства ТОВ „ТойДіКо Україна”, можна зробити наступні висновки:
1. Визначено, що торговельні відносини супроводжуються підвищенням ролі прибутку як матеріальної основи руху економічних інтересів підприємства і держави. Реалізація економічних інтересів підприємства базується на прибутку, що залишився в розпорядженні як основне джерело соціального і виробничого розвитку.
2. Чистий прибуток є доходом понад витрат втраченої можливості, тобто виплат, необхідних для відвернення виробничих послуг від більш вигідних альтернативних застосувань. У той же час чистий прибуток є також дохід зверх реальних витрат, бо він непокликаний підтримувати існування будь-якого виробничого фактору. Збільшення прибутку, насамперед, забезпечується через зниження собівартості продукції. Прибуток володіє рядом переваг у порівнянні з іншими показниками. Метою кожного підприємства є прагнення отримати максимальний прибуток, хоча в даний момент більшість підприємств прагнуть отримати прибуток, який би покрив витрати і дав змогу підприємству надалі працювати.
3. ТОВ «ТойДіКо України» займається оптовою торгівлею дитячими іграшками. Фінансовий стан підприємства є позитивним. У 2006 р. підприємство збільшило прибутки на 4,9 тис. грн. у порівнянні з 2005 р., хоча й спостерігається зростання кредиторської заборгованості.
4. Обґрунтовано, що узагальнення інформації про фінансові результати підприємства ТОВ „ТойДіКо Україна” від звичайної діяльності та надзвичайних подій здійснюється на рахунку 79 «Фінансові результати». Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться на підприємстві ТОВ „ТойДіКо Україна” за видами діяльності, для яких відкриваються відповідні субрахунки.
5. В управлінському обліку фінансовий результат визначається за видами реалізованої продукції, підсумок якого...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу