*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік коштів розрахунків та інших активів на прикладі ТОВ \"Маркет\"

курсовые работы, Финансы

Объем работы: 76 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 813

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Характеристика грошового обігу та розрахунків
1.1. Економічна сутність грошових коштів та розрахунків
1.2. Законодавче регулювання готівкового та безготівкового оббігу в
Україні
1.3 Характеристика рахунків обліку готівки та інших грошових коштів на ТОВ «Маркет»
Розділ 2. Організація обліку безготівкових розрахунків
2.1. Характеристика безготівкових розрахунків та іх форм
2.2. Облік грошових коштів на рахунках в банках на прикладі ТОВ «Маркет»
Розділ 3. Організація обліку операцій з короткостроковими одержаними векселями та поточними фінансовими інвестиціями
3.1. Економічна сутність одержаних векселів та поточних фінансових інвестицій
3.2 Відображення операцій з векселями та поточними фінансовими інвестиціями в бухгалтерському обліку на прикладі ТОВ «Маркет»
Розділ 4. Облік заборгованості покупців і замовників
4.1.Сутність поточної дебіторської заборгованості
4.2. Облік операцій на рахунках в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників
Розділ 5. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості
5.1. Облік розрахунків за авансами виданими з підзвітними особами
5.2. Облік розрахунків за нарахованими доходами
5.3. Облік розрахунків по претензіям
5.4. Облік розрахунків з відшкодування збитків за позиками
підприємства
5.5. Інвентирізація дебіторської заборгованості
Розділ 6. Облік резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів
6.1.Економічна сутність та облік резерву сумнівних боргів .
6.2. Економічна сутність та облік витрат майбутніх періодів на прикладі ТОВ «Маркет»
Висновки та пропозиці
Список використаної літератури
Додатки
Актуальність теми дослідження. В умовах переходу України до ринкової економіки, розвитку міжнародних господарських зв\'язків зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації про фінансові активи підприємства, а саме кошти, розрахунки та інші активи. Тому актуальність теми курсової роботи складається у всебічному розгляді сутності, визначенні та організації обліку коштів, розрахунків та інших активів.
Предметом дослідження є облік коштів, розрахунків та інших активів. Об’єктом курсової роботи є ТОВ «Маркет».
Метою дослідження курсової роботи є облік коштів, розрахунків та інших активів яка розкривається через поставлені завдання. Основними завданнями курсової роботи у першому розділі є характеристика грошового обігу та розрахунків. Другий розділ роботи присвячений питанню організації обліку безготівкових розрахунків. Третій розділ висвітлює організацію обліку операцій з короткостроковими одержаними векселями та поточними фінансовими інвестиціями. Четвертий розділ торкнеться обліку заборгованості покупців і замовників. У п’ятому розділі йдеться про облік іншої поточної дебіторської заборгованості. А шостий розділ про облік резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів.
Вивченням питань з обліку коштів, розрахунків та інших активів займались такі вчені: Василик О.Д., Карлін М.І., Пасічник Ю.М., Швець В., Тарангул Л., Кодацький В.П., Ткаченко Н.М., Бутинець Ф.Ф, Малюга Н. М., Виговська Н. Г
Гарасимович А. М.
За структурою курсова робота складається із вступу, шести розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Курсова робота містить три рисунки, вісім таблиць. Перший розділ курсової роботи присвячений поняттю грошових коштів та розрахунків, законодавчому регулюванню готівкового та безготівкового обігу в Україні, рахункункам обліку готівки та інших грошових коштів . У другому розділі розкриваються питання безготівкових розрахунків та їх форм, обліку грошових коштів на рахунках в банках та їх види. Третій...
В курсовій роботі йде мова про визначальну роль організації бухгалтерського обліку коштів, розрахунків та інших активів в процесі діяльності підприємства. Проаналізувавши організацію обліку грошових коштів на підприємстві можливо відзначити, що в ТОВ «Маркет» до цього ставляться дуже відповідально. Проте можливо запропонувати певні ідеї щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку взагалі і обліку коштів, розрахунків та інших активів в процесі діяльності підприємства ТОВ «Маркет».
Гроші як один із най лікідніших засобів підприємства повинні своєчасно оприбутковуватися, і правильно розподілятися між галузями виробництва. Тому велику увагу приділяють правильній організації обліку касових операцій. В даному підприємстві передбачена посада касира, з яким укладено договір про повну матеріальну відповідальність.
У плані документації касових операцій ТОВ «Маркет» потрібно було б запровадити складання робочих інструкцій до касових прибуткових і видаткових ордерів і розробка графіка документообігу, у плані документації по рахунках в банку складання робочих інструкцій до банківських документів і розробка графіка документообігу. Також варто було б забезпечити бухгалтерів фірми автоматизованими робочими місцями. Це б дало змогу їм виконувати свою ділянку роботи значно швидше і допомогло у вирішенні конкретних облікових завдань. Гадаю ці впровадження призвели б до покращення показників прибутку, оскільки він забезпечить усестороннє спостереження за даним обліком.
Сьогодні вексель вступає складним розрахунково-кредитним інструментом, що здатний виконувати функції як засобу платежу і кредитних грошей, так і функції цінного паперу, і сам, як цінний папір, може виступати об’єктом різних угод (застави, міни, купівлі-продажу тощо). Це потребує розробки конкретних облікових методик для різноманітних трансакцій. Використання векселів в господарській діяльності підприємств супроводжується значними проблемами, пов’язаними з методикою обліку, викликаними складною природою...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу