*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Маркетингове управління асортиментом

дипломные работы, маркетинг

Объем работы: 91 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 560

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1 Теоретичні основи маркетингового управління асортиментом
1.1 Маркетингова товарна політика сучасного підприємства
1.2 Асортимент продукції та його властивості
1.3. Ефективне управління асортиментом як складова маркетингової товарної політики
2 Аналіз фінансово-господарської та маркетингової діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Серпневе Плюс»
2.1 Загальна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю «Серпневе Плюс»
2.2 Аналіз сільськогосподарської діяльності підприємства
2.3 Аналіз асортименту продукції, що випускається
2.4 Аналіз чинників зовнішнього середовища підприємства
2.5 Аналіз основних виробничих фондів
2.6 Аналіз ефективності використання кадрів
2.7 Аналіз маркетингової діяльності
3 Розробка шляхів покращення асортименту виготовлюваної продукції товариством з обмеженою відповідальністю «Серпневе Плюс»
3.1 Планування асортименту продукції методом ABC-XYZ-аналізу
3.2 Розробка комплексу маркетингу
3.3 Розробка рекомендацій та планування основних показників
3.4 Формування відділу маркетингу на підприємстві
4 Охорона праці та навколишнього середовища
4.1 Загальні питання охорони праці
4.2 Управління охороною праці на підприємстві
4.3 Виробнича санітарія
4.3.1 Мікроклімат
4.3.2 Освітлення
4.3.3 Вібрація та шум
4.4 Електробезпека
4.5 Пожежна безпека
4.6 Охорона навколишнього середовища
Висновки
Список джерел інформації
Додаток А
Додаток Б
Маркетингова товарна політика – одна з найбільш істотних і складних сфер маркетингової діяльності підприємства, що вимагає глибоких знань, досконального пророблення при її формуванні і наступній адаптації до сучасних умов розвитку вітчизняної економіки.
Сутність маркетингової товарної політики полягає у визначенні і розвитку оптимальної структури товарної пропозиції з урахуванням поточних і довгострокових цілей підприємства.
У сучасній ринковій економіці успішна товарна політика, динамізм і гнучкість товарного виробництва, зорієнтованого на задоволення різноманітних потреб споживачів, є однією із головних умов ефективної виробничо-комерційної діяльності підприємства.
Велика частина завдань маркетингу так чи інакше пов\'язана з розробкою, виробництвом, просуванням і реалізацією товарів, а значить і безпосередньо з асортиментною політикою. Саме товар, його імідж, марка здатні здійснювати позитивний для виробника вплив на зовнішнє оточення, стають необхідною умовою досягнення стійкого, тривалого ділового і комерційного успіху [1].
Бути конкурентоспроможним і ефективним сьогодні – значить виробляти, просувати на ринок оптимальний та конкурентоспроможний асортимент товарів. Спеціалісти з маркетингу повинні володіти навичками формування та обґрунтування асортиментної політики підприємства, вмінням давати кваліфіковані рекомендації щодо дизайну, стилю, упаковки нового товару, використовувати сучасні методи оптимізації товарного асортименту.
Таким чином, можна виділити мету даної роботи, яка полягає у дослідженні маркетингового управління асортиментом виготовлюваної продукції. Розкриття цієї проблеми проводиться на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Серпневе Плюс», яке і є об’єктом даного дослідження. Предметом, що розглядається у роботі, є виробничий асортимент продукції означеного підприємства. До задач, що ставляться у досліджені, можна віднести, по-перше, розглядання теоретичних основ маркетингового управління асортиментом, по-друге, проведення...
Діяльність будь-якого підприємства, орієнтованого на тривале існування на ринку та постійний розвиток не може обходитись без підтримання конкурентних перевах, серед яких окрім всього іншого можна виділити асортимент продукції. Маркетингова товарна політика, тобто політика щодо асортименту товарів, є частиною загальної політики підприємства поряд із ціновою та збутовою політикою. Центральним її моментом є пошук оптимальної структури асортименту продукції, що виробляється підприємством. Товарна, а відповідно і асортиментна політика підприємства має бути спрямована на формування та прийняття рішення щодо номенклатури та асортименту продукції.
Асортимент представляє собою групу товарів, що об’єднана за певними ознаками та задовольняє різноманітні особисті потреби споживачів. Асортимент має декілька рівнів класифікації, найвищий з яких – вид товару, – поділяється на асортиментні групи, відповідно до диференціації функціональних особливостей, рівня якості та ціни. Кожна група складається з асортиментних позицій (різновидів або марок), які утворюють нижчий ступінь класифікації. Серед основних характеристик асортименту можна назвати широту, повноту, глибину, стійкість, новизна, Формуванню товарного асортименту передує розроблення асортиментної концепції, мета якої полягає в тому, щоб спрямувати підприємство на випуск товарів, які найбільш відповідають вимогам споживачів. Рішення щодо зміни асортименту повинне ґрунтуватися на цілому комплексі маркетингових, фінансових і стратегічних підходів.
Підприємство «Серпневе Плюс» було створено 2003 року, розташоване в с. Серпневе Валківського району та займається сільськогосподарською та виробничою діяльністю. Підприємство вирощує сади, городину та зернові культури. Продукцію свого сільськогосподарського підрозділу підприємство використовує у виробництві виноматеріалів та розливі плодово-ягідних сидрів, плодово-ягідних ароматних вин, медових вин та квасу у виробничому підрозділі підприємства. Основним ринком збуту для...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу