*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Маркетингове планування інновацій

дипломные работы, маркетинг

Объем работы: 84 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 460

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
РОЗДІЛ I Теоретичні основи маркетингового планування інновацій 4
1.1 Сутність плану маркетингу 4
1.2 Інноваційна діяльність та її маркетингова складова 12
1.3 Планування створення і розвитку нового товару 24
РОЗДІЛ II аналіз діяльності підприємства 38
2.1 Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства 38
2.2 Аналіз продукції та послуг підприємства 48
2.3 Оцінка рівня інноваційної діяльності та роботи з об’єктами інтелектуальної власності 57
2.4 Специфіка роботи відділу маркетингу щодо обгрунтування перспектив нового виробу 60
РОЗДІЛ III Розробка та обґрунтування плану маркетингу 63
3.1 Визначення цілей та завдань просування нового виробу 63
3.2 Техніко-економічний рівень винаходу як основний фактор прибутку підприємства 65
3.3 Вибір, обґрунтування та запропонування заходів щодо втілення стратегії просування нового товару на ринок 68
3.4 Оцінка ефективності зпропонованих заходів 70
РОЗДІЛ IV Охорона праці та навколишнього середовища 73
4.1 Загальні питання охорони праці на підприємстві 73
4.2 Управління охороню праці на підприємстві 73
4.3 Виробнича санітарія 74
4.4 Електробезпека офісного приміщення 78
4.5 Пожежна безпека 78
4.6 Охорона навколишнього середовища 79
Висновки 80
Список джерел інформації 82
Ефективність товарної політики підприємств у сучасному суспільстві досягається не тільки розвитком науки і промисловості, але й забезпеченням ефективного перебігу всього інноваційного циклу, однаково важливими складовими якого є отримання нових знань, їх використання у виробництві та отримання від них прибутку. Існує об\'єктивна необхідність здійснення інноваційної діяльності в умовах світових економічних, соціальних та екологічних перетворень. Постійні перетворення, зміни та ускладнення у технологіях у будь-якій одній сфері життєдіяльності суспільства неодмінно призводять до перетворень у всіх останніх тим чи іншим чином. Тому інноваційний процес є безперервною дією, що не обмежується рамками одного підприємства, регіону чи країни – в ньому в тій чи іншій мірі бере участь весь світ.
Зростаюче використання нових знань в процесі інноваційної діяльності є основою економічної стійкості суб’єктів підприємництва в конкурентному середовищі. Завдяки поєднанню теоретичних основ інноваційного менеджменту з маркетинговою концепцією формується міждисциплінарний підхід до товарної політики, що базується на постійному пошуку ідей та створенні інновацій. Маркетингове планування є невід’ємною складовою стратегічного планування діяльності для будь-якого підприємства. Окреслення маркетингового плану при створенні нового виробу має на меті спрямувати інноваційну діяльність підприємства на шлях ефективного використання ресурсів та отримання найбільшого прибутку. При цьому ефективний маркетинговий план вирішує найбільш актуальну для підприємства мету – збільшення прибутку.
У даній роботі проводиться дослідження підприємства ТОВ «Промгідропривід» та його нового винаходу. Проводиться розрахунок техніко-економічної та комерційної значущості нового виробу та пропонується стратегічні засади його виходу на ринок.
Підприємство, реалізуючи на практиці свою стратегію маркетингової товарної політики, повинно враховувати напрями подальшого розвитку світових інноваційних процесів, а саме – ріст їх значення та збільшення їх частки у створенні вартості фірми, а також розташування більшості сучасних інновацій на стику сфер знань. Це спричиняє невідворотну необхідність освоєння маркетингового підходу до створення інновацій.
У даній роботі розглянуто теоретичні аспекти інноваційної діяльності та її маркетингової складової, маркетингового планування та створення маркетингового плану для нового виробу. Розглянута теоретична інформація дає змогу зрозуміти не тільки те, що інновація є найбільш ефективним поштовхом для розвитку фірми, а й те, що без доцільного маркетингового планування інновація може і не принести очікуваної вигоди.
Аналіз розглядуваної проблеми проводиться на прикладі харківського підприємства ТОВ «Промгідропривід», що працює на ринку гідравлічного обладнання вже майже десять років. Аналіз діяльності показує, що цьому малому підприємству вдалося зайняти свою нішу на ринку та виготовлювати якісну продукцію, забезпечуючи рентабельність основних фондів та прибутковість виробництва.
Нещодавно на підприємстві в рамках дуже великої інноваційної активності, що спостерігається на протязі вже кількох років, був підготовлений новий винахід – свердловинний електропривідний насосний агрегат. На нього ТОВ «Промгідропривід» вже отримало патент на корисну модель, та найближчим часом очікується отримання патенту на винахід. Саме стосовно цього винаходу, який чекає виходу на ринок у складі готової продукції підприємства, розробляється маркетинговий план. У цьому плані окреслюються цілі та завдання його просування та стратегія поведінки підприємства стосовно нового виробу. Вона має передбачати гнучку систему ДКР, яка б дозволяла модифікувати товар, відповідаючи на потреби конкретних клієнтів, що стає можливим при такому невеликому розмірі підприємства.
Обрання інновації для...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу