*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Дослідження життєвого циклу інновацій та його вплив на створення нового товару

дипломные работы, маркетинг

Объем работы: 104 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 537

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1 Дослідження теоретичних аспектів життєвого циклу інновацій 4
1.1 Поняття інновацій, їх види та функції 4
1.2 Поняття життєвого циклу інновацій та його види 12
1.3 Роль життєвого циклу інновацій у створенні нового продукту 27
2 Аналіз виробничої та господарської діяльності Харківського Державного Авіаційно-Промислового Підприємства (ХДАВП) 35
2.1 Історія ХДАВП з позиції інноваційної діяльності та організаційна структура підприємства 35
2.2 Загальна характеристика видів діяльності підприємства та аналіз основних показників діяльності ХДАВП 43
2.3 Дослідження інноваційної та науково-технічної діяльності підприємства ХДАВП 55
3 Дослідження та планування життєвого циклу інновації на заводі ТОРА ХДАВП 61
3.1 Розробка та характеристика процесної інновації на підприємстві 61
3.2 Характеристика етапів життєвого циклу інновації 68
3.3 Розрахунок ефективності впровадження процесної інновації 75
4 Охорона праці та навколишнього середовища 83
4.1 Загальні положення про охорону праці 83
4.2 Управління охороною праці на ХДАПП 83
4.3 Пожежна безпека 84
4.4 Організація безпечних умов праці на робочому місці 86
5 Цивільна оборона 94
Висновки 99
Список джерел інформації 101
Компанії, що здобули лідерство на світовому ринку в міжнародних масштабах, використовують стратегії, які відрізняються одна від одної в усіх відношеннях. Проте, хоча кожна успішна компанія застосовує свою власну стратегію, глибинні принципи діяльності – характер і еволюція всіх успішних компаній – виявляються в своїй основі однаковими. Компанії добиваються конкурентних переваг за допомогою інновацій. Вони освоюють нові методи досягнення конкурентоспроможності або знаходять кращі способи конкурентної боротьби при використанні старих способів. Інновації можуть виявлятися в новому дизайні продукту, в новому процесі виробництва, в новому підході до маркетингу або в новій методиці підвищення кваліфікації працівників.
Сучасне суспільство не може ефективно функціонувати без розвитку інноваційної діяльності. Без застосування інновацій практично неможливо створити конкурентноздатну продукцію, що має високий ступінь наукоємкості і новизни. Таким чином, в ринковій економіці інновації представляють собою ефективний засіб конкурентної боротьби, оскільки ведуть до: створення нових потреб, зниження собівартості продукції, притоку інвестицій, підвищення іміджу (рейтингу) виробника нових продуктів, відкриття і захоплення нових ринків, у тому числі і зовнішніх.
Таким чином, актуальність дослідження життєвого циклу інновацій та ролі його у створенні нового продукту, пов’язана безпосередньо зі стрімким технологічним розвитком суспільства, який обумовлює необхідність не тільки втілення інновацій, а й розуміння того, що початок розробки нових рішень повинен припадати ще на момент зрілості старої розробки.
Отже метою даного дипломного проекту є дослідження життєвого циклу інновацій та його ролі у створенні нових продуктів.
Інноваційна діяльність, з огляду на останні світові тенденції, все сильніше укріплює свої позиції як один з найперспективніших видів діяльності. Не дивлячись на свою ризиковість, саме вона може забезпечити найбільший приріст прибутку та покращення конкурентних позицій підприємства на ринку збуту.
Інноваційна діяльність – тривалий та безперервний процес, який засновується на концепції життєвого циклу інновацій. Під життєвим циклом інновацій розуміється ряд послідовних етапів розвитку певного товару чи послуги від зародження ідеї до виведення з ринку застарілого товару. Життєвий цикл інновації має певні особливості у порівнянні зі звичайним життєвим циклом товару: інновація яка правило спирається не просто на покращення функціональних характеристик товару, а пропонує зовсім новий підхід до задоволення тієї самої чи взагалі нової потреби. Як правило об’єкт нововведення включає до свого складу елементи, чи створюється за допомогою способів, захищених тими чи іншими охоронними документами на права промислової власності.
Концепція життєвого циклу інновації відіграє вирішальну роль у створенні нових продуктів. Керуючись цією концепцією підприємство може прогнозувати кон’юнктуру ринку високотехнологічних продуктів, а крім того – визначати свою товарно-інноваційну політику. Розуміння цієї концепції надає змогу прогнозувати, планувати та корегувати виробничу та інноваційну діяльність підприємства у відповідності до стадій життєвого циклу товарів чи послуг, що вже наявні в асортименті підприємства.
У даному дипломному проекті дослідження концепції життєвого циклу інновації проводиться на прикладі Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та підпорядкованого йому заводу «ТОРА», який займається технічним обслуговуванням, ремонтом авіаційної техніки та виробництвом деталей та запчастин до неї.
За всю історію ХДАВП склалася тенденція, яка полягає в майже безперервному пошуку нових ідей та втіленні інновацій. Жоден літак з тих, що вироблено на підприємстві не...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу