*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік, контроль та ревізія готової продукції

дипломные работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 114 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 673

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………………………...

Розділ І. Нормативно-правова база обліку, контролю та ревізії готової продукції та її реалізації ............................................................................................................................................
1.1. Нормативне забезпечення обліку і ревізії готової продукції та її реалізації ……………...
1.2. Організація обліку готової продукції та її реалізації відповідно до П(С)БО .………….….

Розділ ІІ. Організація обліку готової продукції та її реалізації на ТОВ „Сарго” ............
2.1. Готова продукція, її класифікація та порядок оцінки ………………………………………
2.2. Порядок формування первісної вартості готової продукції ………………………………..
2.3. Калькулювання фактичної виробничої собівартості ………………………….....................
2.4. Облік відвантаження (реалізації) готової продукції ………………………………………..
2.5. Документальне оформлення обліку наявності та руху готової продукції на складах і в бухгалтерії …………………………………………………………………………………………
2.6. Договори постачання і контроль за їхнім виконанням …………………………………….
2.7. Порядок організації аналітичного обліку готової продукції ………………………………

Розділ ІІІ. Організація контролю та ревізії обліку готової продукції та її реалізації на ТОВ „Сарго”…………………………………………………………………………………….
3.1. Нормативно-правова база регулювання контрольно-ревузійної перевірки…………….
3.2. Основні положення контрольно-ревізійної перевірки…………………………………...
3.3. Мета, задачі та особливості проведення ревізії операцій реалізації готової продукції на підприємстві………………………………………………………………………………………..
3.4. Контроль виконання виробничої програми з випуску готової продукції, робіт……………………………………………………………………………………………........
3.5. Контроль обсягів реалізації готової продукції, виконаних робіт …………...................
3.6. Особливості контролю реалізації продукції на експорт………………………………...
3.7. Перевірка фактичної собівартості реалізованої продукції, робіт…………....................

Розділ...
Вступ

Актуальність обраної теми дипломної роботи тісно пов’язана з проблемами переходу суб’єктів господарювання до нової системи обліку, а також в тому, що випуск готової продукції являється результатом діяльності підприємства.
З прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні виникає необхідність по-новому відображати господарські операції з випуску готової продукції та її реалізації. Реалізація випущеної готової продукції – кінцева мета діяльності підприємства, заключний етап кругообігу його засобів, по завершенні якого визначаються результати господарювання та ефективність виробництва.
В той же час проблема впливу реформи на планування діяльності підприємства і на планування виготовлення окремих видів продукції, практично залишилась поза увагою аналітиків. Недостатньо уваги приділяється і обліку витрат на виробництво окремих видів продукції.
Дуже багато підприємств України займаються виробничою діяльністю, до їх складу відноситься і досліджуване Товариство з обмеженою відповідальністю „Сарго” основною діяльністю якого є виготовлення лікеро-горільчаних напоїв, виробництво майонезу, виробництво соків та їх реалізація, що слугувало за об’єкт проведення наукової роботи, та базою для написання дипломної роботи на тему: “Організація обліку, контролю, ревізії і аналізу готової продукції та її реалізації”.
На даний час, мета яку ставить перед собою підприємство – це отримання прибутку, а основним джерелом отримання прибутку є виготовлення та реалізація продукції (товарів), виконання робіт та надання послуг.
Підприємства України не залежно від їх форм власності та видів діяльності переходять до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а це для підприємств несе за собою більшість проблем пов’язаних з їх використанням. Звідси постають і основні задачі та напрямки вивчення проблеми обліку готової продукції згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, а саме: вивчення постановки та організації облікової...
Висновки

В умовах встановлення та розвитку ринкової економіки в Україні, зросла роль бухгалтерського обліку для підприємств всіх форм власності, як складової частини системи економічної інформації і управління. Управління підприємством, потребує систематичної інформації про здійснення господарських процесів, їх характер та об’єм, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використанні. Основним джерелом такої інформації, являються дані бухгалтерського обліку і звітності.
Дані бухгалтерського обліку і звітності забезпечують інформацією, яка необхідна для внутрішнього управління і використовується зовнішніми споживачами – банками, інвесторами, податковими службами, діловими партнерами тощо. Фактичні та потенційні інвестори ретельно вивчають баланс та іншу фінансову звітність підприємства що дає змогу судити про можливість і вигідність розміщення своїх капіталів.
В ході розгляду теми дипломної роботи “Організація обліку, котнролю, ревізіїі аналізу готової продукції та її реалізації” яка складається з п’яти розділів, було розглянуто такі важливі аспекти: І. Нормативно-правова база обліку та ревізії готової продукції та її реалізації; ІІ. Організація обліку готової продукції та її реалізації на ТОВ „Сарго”; ІІІ. Організація контролю та ревізії обліку готової продукції та її реалізації на ТОВ „Сарго”; IV. Аналіз готової продукції та її реалізації на ТОВ „Сарго”; V. Вдосконалення обліку і аналізу готової продукції та її реалізації шляхом впровадження на ТОВ „Сарго” управлінського обліку; після чого були зроблені відповідні висновки.
Під час розгляду першого розділу “Нормативно-правова база обліку та ревізії готової продукції” було з’ясовано, що нормативною базою яка регламентує облік та рівізію готової продукції та її реалізації і якою керується підприємство „Сарго” у своїй господарській діяльності, являються: Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Закон України “. Про...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу