*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Комерційнi банки в Україні»

курсовые работы, банковское дело

Объем работы: 33 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 490

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ
1. Комерційні банки як складова банківської системи країни
1.1. Історія розвитку комерційних банків
1.2. Сутність банківської системи і комерційних банків
1.3. Операції комерційних банків
1.4. Функції комерційних банків
2. Розвиток комерційних банків в Україні
2.1. Зародження банків і розвиток за роки незалежності
2.2. Проблеми вдосконалення комерційних банків
Висновки
Додатки
Список джерел
Вступ
Тема цієї курсової роботи „Комерційні банки в Україні”. Вона займає значне місце в курсі політичної економії, адже за своїм місцем в економічній системі банки найближче стоять до бізнесу, його потреб, його кон’юнктури, що постійно змінюється. Саме тому ринок висуває банк у число основних, ключових сегментів економічного регулювання.
Актуальність даної теми полягає в тому, що вона дозволяє розібратися з проблемою розвитку комерційних банків як складової фінансової банківської системи України та її економічного зростання взагалі. Адже саме через фінансову систему здійснюється процес акумуляції фінансових ресурсів суспільства і забезпечується їх найефективніше і раціональне використання. Звідси походить провідна роль таких фінансових інститутів у суспільстві як комерційні банки.
Сьогодні вони здатні запропонувати клієнту до 500 видів різноманітних банківських продуктів та послуг. Однією з найважливіших функцій системи комерцiйних банкiв є управлiння грошовим обiгом у країні, а також здатність “робити гроші” — розширювати кредитні ресурси народного господарства, через що їх часто називають “фабриками кредиту”, а також рiзноманiтнi послуги у виглядi надання гарантiй, доручень, консультацій, управлiння майном тощо.
Мета цієї роботи — дослідити діяльність комерційних банків в ринковій економіці, дати визначення банку як унікального явища економічного життя, проаналізувати структуру банківської системи, яка виконує функції "кровоносної системи" економіки, дати оцінку їх впливу на формування ринкової соціально-орієнтованої економіки в Україні і показати перспективи розвитку.
Об’єктом дослідження є саме комерційні банки, а предметом – операції, які вони виконують, їх функції, значення в економіці країни, а також проблеми їх розвитку і удосконалення.

Основною теоретичною базою, яка була використана при дослідженні діяльності банків стали:...
Список джерел
1. Аржевітін С.М. „Перші 10 років банківської справи в Україні. – К.: Діалог Пресс”, 2002 – 121с.
2. Банки України 1999 – К., 1999 – 510с.
3. “Банкiвська справа. Довiдковий посiбник.” пiд редакцiєю Бабiчевої Ю.А,
М: Економiка 1993 — 327с.
4. Василик О. «Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської систем
Україні». «Банківська справа». №3,1998. С.44-50
5. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. –К.: Академія,2001– 313с.
6. Гамiдов Г.М. “Банкiвська справа”, М: Банки i бiржi, ЮНIТI, 1994 - 94с.
7. Кемпбелл Р., Макконелл, Стенли Л. Брю „Экономикс”, Москва, 1992г.
8. Ковальчук Т.Т., Коваль Н.М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посіб. –
К.: Знання,1998 – 120с.
9. Операції комерційних банкі, під ред. Р.Коцовська, , Київ, Алерта, 2003р.
10. Лексик В. Кредит и банки: Пер. с. нем. Р. и Ф. Михалевских. – М.; Перспектива, 1994 – 118с.
11. Матвієнко В. Держава і банки. – К.:1999. – 154с
12. Мороз А. “Основи банкiвської справи”, К: Лiбра, 1994р.
13. Банківська енциклопедія. Під редакцією А.М. Мороза. К.,1993
14. Банківські операції: Під р./ За ред. А.М. Мороза. - 2е Вид. ВИРЮ. і доп. – К.; КНЕУ, 2002. – 476с.
15. „Основи економічної теорії”, Київ, 1993р. Під. Ред. Мочерного С.Г.
16. Савлу М.І. „вступ до банківської справи”, Київ, Лібра, 1998р.
17. Усоскiн В.Н. “Сучасний комерцiйний банк: управлiння i операцiї”, М: IПЦ
“Вазар- СЕРО”, 1994 — 320с.
18. “Комерцiйнi банки в Українi . Довiдник“, К: Вища школа, 1990—62с.
19. Вступ до банківської справи. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.
20. Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2004 року. // Вісник
НБУ №2, лютий 2004, ст.42 – 44.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу