*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк»)

дипломные работы, банковское дело

Объем работы: 109 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 516

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ


Вступ…………………………………………….................................................
1. Теоретичні основи управління господарським портфелем
комерційного бан-ку……………………......................................................
1.1. Процес постановки цілей і задач банку………………….…………...
1.2. Кон'юнктурний аналіз…………………………………….………....…
1.3. Оцінка факторів впливу на формування господарського портфеля банку……………………………………………………….................…
1.4. Оцінка факторів оточення…………………………………………......
1.5. Стратегія розвитку господарського портфе-ля…................................

2. Аналіз системи управління господарським портфелем
АКБ «Енер-гобанк»…………………………….........………........................
2.1. Характеристика продуктів і послуг банку……………………………
2.2. Аналіз операційного управління банку………………………....……
2.3. Аналіз особливостей управління господарським портфелем
бан-ку……………………………………………………………...…......
2.4. Стратегічний аналіз розвитку господарського портфеля
банку………………………………… ......…………………….........….

3. Розробка й економічне обґрунтування пропозицій щодо
удосконалення управління господарським портфелем
АКБ «Енер-гобанк»………..................................………................................
3.1. Пропозиції щодо створення КУПА з метою удосконалювання управління господарським портфелем АКБ «Енерго-банк»………....
3.2. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності управління господарським портфелем АКБ «Енерго-банк»………………............
3.3. Рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками в комерційному бан-ку…………………………………………………...
3.4. Рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку…………………………………………………...

Виснов-ки……………………………………………….....……………….........

Список використаних дже-рел……………….....................……....................
ВСТУП

Управління господарським портфелем на сьогоднішній день застосову-ється в банківській сфері, хоча зустрічає чимало супротивників. Багато банків, узявши на озброєння цей могутній інструмент ринкового господарювання, згодом відмовлялися від нього. Таким фактам є цілком логічні пояснення. Система планування взагалі, і стратегічного зокрема, не підлягає сліпому копіюванню західних методик. У будь-якої організації є свої індивідуальні особливості, пов'язані з організаційною структурою, цінностями, внутрішньою культурою, кадровим складом. Усе це вимагає відповідної адаптації системи планування, що вводиться. У цьому і є основні труднощі при переході до роботи з використанням системи управління господарським портфелем.
Удосконалення стилів і прийомів управління, швидке й адекватне реагування на зміну кон'юнктури ринку, розвиток нових напрямків і інструментів у роботі банку, удосконалення всіх складених елементів сучасного маркетингу з урахуванням специфіки українського ринку, дає вітчизняним банкірам реальний шанс не тільки вистояти, але і задіяти нові могутні резерви для досягнення успіху в бізнесі.
У даній роботі об'єкт дослідження – Акціонерний Комерційний Банк «ЕНЕРГОБАНК». Предмет дослідження - система управління господарським портфелем банку.
У роботі поставлені наступні цілі:
 проаналізувати теоретичні підходи до управління господарським портфелем комерційного банку
 проаналізувати систему управління господарським портфелем АКБ «ЕНЕРГОБАНК»;
 розробити й економічно обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення управління господарським портфелем АКБ «ЕНЕРГОБАНК».
Досягнення цілей дослідження припускає рішення наступного ряду задач:
 визначити сутність процесу постановки цілей і задач банку;
 визначити етапи кон'юнктурного аналізу;
 оцінити фактори впливу на формування господарського портфеля банку;
 проаналізувати варіанти стратегій розвитку господарського портфеля банку;
 охарактеризувати...
ВИСНОВКИ

Зміни в зовнішнім середовищі можуть впливати на управління господарським портфелем, що течуть і можливі стратегії, пристосовуючи них до ринкової ситуації, що змінюється. Отже, аналіз поточної ринкової ситуації і припущення про стан середовища повинні робитися з достатнім рівнем визначеності, для того, щоб можна було оцінити ефект і ступінь впливу можливих змін ринкових умов на управління господарським портфелем і стратегію дій банку і внести відповідні корективи.
АКБ «ЕНЕРГОБАНК» визначає пріоритети інвестування для кожного ринку, де він діє або має намір діяти. Сукупність виявлених пріоритетів являє собою не що інше, як стратегію розвитку господарського портфеля банку. У рамках інвестиційних стратегій обраних ринків визначаються конкретні цілі, і визначається розмір засобів, необхідних для їхнього досягнення.
Таким чином, ключові перемінні, що змінюються відповідно до вимог стратегії, повинні відбивати в стратегічному плані банку. Безпосереднє ж внесення змін у зазначені регульовані фактори ставиться метою планів дій, що розробляються в розвиток стратегічного плану і повинні конкретизуватися в програмах дій.
Плани дій банку повинні бути спрямовані на здійснення змін у ключових перемінних. А оскільки це все-таки плани, то в них повинні відбивати засобів, необхідні для їхнього здійснення, питання, пов'язані з потребами в капіталі, системах, устаткуванні, персоналі.
Слід зазначити, що програми планів дій не дозволяють отримати точний результат змін фінансових перемінних, який повинен мати місце, після їхньої реалізації, оскільки сукупний ефект від виконання програм відрізняється від простої суми ефектів від їхнього здійснення. Одержувані в результаті складання програм проміжні результати, таким чином, незручно використовувати як вимірники. Вони служать для контролю за виконанням планів, і крім того, дозволяють здійснювати попередній підрахунок витрат і очікуваного прибутку, що відбиває ступінь їхнього впливу на основні фінансові перемінні.
Тому на етапі...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу