*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Шляхи покращення використання основних виробничих засобів на ВАТ “Пресмаш”

курсовые работы, Экономическая теория

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 635

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
cтop ВСТУП
1. Характеристика об'єкта досліджень
1.1 Характеристика продукції і умов функціонування
підприємства
1.2 Забезпеченість підприємства ресурсами: матеріально-
технічними, природними та трудовими
1.3 Аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка
діяльності підприємства
2. Теоретичні та методичні питання аналізу основних засобів
2.1 Склад, структура та класифікація основних засобів
2.2 Характеристика показників використання технічного стану і
руху основних засобів
3. Аналіз використання основних засобів підприємства
3.1 Аналіз складу та структури основних засобів
3.2 Аналіз ефективності використання основних виробничих
засобів
3.3 Аналіз технічного стану та руху основних засобів
4. Оцінка резервів покращання використання основних засобів
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
ВСТУП
Основні фонди - це найважливіша частина національного багатства, як підприємства в цілому, так і країни. Матеріальною основою виробничого процесу виступають насамперед засоби праці, які характеризують технічний і економічний рівень розвитку суспільства. На підприємствах сукупність засобів праці, що застосовують, набуває економічної форми основних фондів.
Основні фонди створюють необхідні умови для науково-технічного прогресу, як фактора розвитку народного господарства і соціального розвитку суспільства. Збільшення обсягу виробничих основних фондів, удосконалення їх якісного складу виступають передумовою поліпшення умов праці, підвищення її продуктивності. Зростання основних виробничих фондів, їх удосконалення є з головною метою розвитку господарства.
Зміни в інвестиційній політиці значною мірою сприяють зростанню виробничого апарату, а отже і активної частини засобів праці, приводять до зміни галузевої структури основних фондів у бік підвищення частини тих галузей, що сприяють розвитку науково-технічного прогресу, підвищенню добробуту населення.
Підвищення активної частини основних фондів свідчить про зростання технічного озброєння праці і сприяє поліпшенню використанню засобів праці і підвищенню її продуктивності.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ:

Провівши оцінку основних виробничих засобів підприємства "Пресмаш" можна сказати, що з динаміки основних техніко-економічних показників видно, що .знижуються прибутки, виготовлення деталей, проте збільшується собівартість цих деталей, продуктивність праці, чисельність працюючих. В свою чергу для підвищення цих показників потрібно впроваджувати нове, потужне, легке у користуванні і застосуванні обладнання.
З розрахунком показників використання основних засобів бачимо, що фондовіддача і фондоозброєння має тенденцію до збільшення, натомість спадає фондоємність. Опрацьовуючи аналіз руху основних засобів бачимо, що їх оновлення знаходиться на низькому рівні. Це пов'язано з тим, що прибутки падають і мало виділяється коштів на оновлення основних виробничих засобів, а показник є низьким, оскільки обладнання є старим.
В даній курсовій роботі зроблено висновки та пропозиції і проведено аналіз складу та структури основних виробничих засобів, а також наведено цифровий матеріал, що є необхідним для аналізу.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу