*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

курсовые работы, внешнеэкономическая деятельность (вЭд)

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2003

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 606

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ


Вступ 3
Розділ 1. Міжнародні відносини і зовнішньоекономічна діяльність підприємств 5
Розділ 2. Міжнародна торгівля товарами та послугами 11
2.1. Суть міжнародної торгівлі товарами та послугами 11
2.2. Динаміка та тенденції світової зовнішньої торгівлі 16
2.3. Типи зовнішньоторговельної політики держав 18
Розділ 3. Міжнародний рух капіталу 22
3.1. Форми міжнародного руху капіталу 22
3.2. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу 28
Розділ 4. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах 32
4.1. Суть та особливості науково-технічних відносин 32
4.2. Міжнародна передача технології 33
4.3. Міжнародне технічне сприяння 34
Розділ 5. Форми спільного міжнародного підприємництва 37
4.1. Сутність та структура вільних економічних зон 37
4.2. Сутність та умови реєстрації офшорних компаній 39
4.3. Спільні підприємства та їх структура 41
Висновок 45
Література 45
ВСТУП
Актуальність дослідження. Діяльність багатьох підприємств здійснюється не лише у межах окремих країн, а й пов'язана з переміщенням товарів, послуг, капіталів, робочої сили за державні кордони, тобто з міжнародним підприємництвом. Така діяльність значно посилилась з часу лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків у період проведення економічної реформи.
Нині на планеті існує приблизно 230 незалежних країн, підприємства переважної більшості з яких ведуть зовнішньоекономічну діяльність.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – одна зі сфер його господарської діяльності, пов'язана з виходом на зовнішні ринки і функціонуванням на цих ринках.
Будь-які підприємства, фірми, кооперативи та їх об'єднання незалежно від форми власності повинні мати вихід на зовнішній ринок. Тільки в цьому разі вони зможуть брати реальну участь у міжнародних економічних процесах.
Зовнішньоекономічна діяльність охоплює міжнародні господарські і торговельні відносини, до сфери яких входять: обмін товарами, спеціалізація і кооперація виробництва, науково-технічне співробітництво, надання економічної і технічної допомоги, створення спільних підприємств та інші форми економічного співробітництва.
Відповідно до чинного законодавства України зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види незалежно від форми власності та інших ознак після державної реєстрації їх як учасників зовнішньоекономічної діяльності.
Зовнішньоекономічна діяльність в Україні регулюється законами і нормативними актами, ухваленими Верховною Радою України, Указами Президента та Декретами Кабінету Міністрів України. Серед них основоположними є Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р., "Про операції з...
ВИСНОВОК
Отже, сучасний етап розвитку світової економіки характеризується інтенсивним розширенням міжнародної підприємницької діяльності, тобто діяльності, що здійснюється через науково-технічну, виробничу, торговельну, сервісну та іншу взаємокорисну співпрацю суб'єктів господарювання двох чи більше країн (міжнародних партнерів). Основним спонукальним мотивом активізації і розширення участі партнерів у міжнародному бізнесі є можливість збільшення масштабів та ефективності підприємництва за рахунок інтернаціоналізації певних сегментів ринку, використання нових додаткових джерел необхідних матеріальних (інвестиційних) ресурсів, диверсифікації виробничо-господарської діяльності.
До першої і найнижчої за рівнем інтернаціоналізації форми підприємницької діяльності належить виконання окремих зовнішньоекономічних операцій – експортно-імпортних, лізингових, посередницьких, а також консультаційних і маркетингових послуг.
Друга форма підприємницької діяльності міжнародного характеру охоплює різноманітну промислову кооперацію – науково-технічну (науково-дослідні, проектно-конструкторські й випробувальні роботи), виробничу, збутову, сервісну (післяпродажне технічне обслуговування і ремонт виробів тривалого користування). Вона також характеризується порівняно невисоким рівнем інтернаціоналізації підприємств та організацій.
Відносно високий рівень інтернаціоналізації суб'єктів господарювання репрезентує спільне підприємництво, що здійснюється через створення і функціонування спільних підприємств, ліцензування та управління за контрактом.
Четвертою формою міжнародної підприємницької діяльності з найвищим рівнем інтернаціоналізації суб'єктів господарювання є комплекси територіаль-но-виробничих і багатосторонніх економічних зв'язків (прикордонна та прибережна торгівля, формування консорціумів, реалізація концесійних договорів тощо)...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу