*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основні напрями вдосконалення формування та використання коштів місцевих бюджетів на прикладі фінансового управління в м.Мелітополі Запорізької обл.

дипломные работы, государственные финансы

Объем работы: 70стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 1096

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………3
1 Місцеві бюджети – визначна ланка місцевих фінансів………………………5
1.1 Передумови виникнення, сутність та структура місцевих бюджетів……..5
1.2 Формування доходів та видатків місцевих бюджетів……………………..10
1.3 Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів………………………16
2 Аналіз формування та виконання бюджету м. Мелітополя………………...21
2.1 Характеристика місцевого бюджету за доходами…………………………21
2.2 Характеристика місцевого бюджету за видатками………………………..42
3 Основні напрями вдосконалення формування та використання коштів місцевих бюджетів………………………………………………………………56
Висновки і пропозиції…………………………………………………………...63
Список використаної літератури……………………………………………….66
Додатки…………………………………………………………………………..70
ВСТУП


Умови розвитку бюджетних процесів в Україні, зміни в бюджетній системі вимагають запровадження нових, прогресивних форм і методів управління, у тому числі вдосконалення структури і змісту бюджетів всіх рівнів.
На сучасному етапі органи виконавчої влади отримали більше стимулів для збільшення доходної частини місцевих бюджетів і підвищення ефективності та результативності витрачання бюджетних коштів.
Кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.
Актуальність даної проблеми і зумовила потребу у вивчені процесу формування і напрямів використання коштів місцевих бюджетів з огляду на поняття фінансової децентралізації, податкового потенціалу регіонів, ролі планування в процесі використання коштів та самостійності місцевих бюджетів.
Тому, зважаючи на складність та неоднозначність проблеми, цілями дослідження є питання, які потребують поглибленого вивчення, а саме складання місцевих бюджетів в сучасних умовах та питання розмежування доходів і видатків між державним та місцевими бюджетами.
Розв'язання цих та інших фінансових проблем сприятиме стабілізації економічного розвитку регіону й зміцненню фінансової бази місцевих бюджетів.
Задачами дослідження є:
- аналіз місцевих бюджетів як визначної ланки місцевих фінансів;
- аналіз формування та виконання бюджету міста Мелітополя;
- основні напрями вдосконалення формування та використання коштів місцевих бюджетів.
Об’єктом дослідження було обрано фінансове управління в місті Мелітополі.
Предметом дослідження є процес формування та використання коштів місцевим бюджетом.
Теоретично-методологічну основу написання роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання місцевих бюджетів, інформаційну – дані...
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ


Місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення.
Отже, актуальним є питання аналізу формування та використання коштів місцевих бюджетів.
Робота написана на прикладі бюджету м. Мелітополя.
Особливості бюджету м. Мелітополя розкрито у рішенні Мелітопольської міської ради “Про бюджет міста Мелітополя”. Згідно з ним, у міському бюджеті основним доходним джерелом є визначені податкові надходження, а саме надходження податків на доходи та прибуток.
Це підтвердив аналіз формування та виконання доходної частини. Основними джерелами наповнення міського бюджету за період аналізу є: податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, плата за землю, місцеві податки та збори, між бюджетні трансферти. Найбільшу частку доходів складають доходи І кошика, а також дотації та субвенції тобто зменшення частки доходів місцевого бюджету і збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів. Це свідчить про неспроможність міста у достатньому обсязі приділити увагу вирішенню соціально-економічних проблем міського значення, якісного виконання власних повноважень. Що в свою чергу приводить до повільного соціально-економічного розвитку міста.
Формування видаткової частини міського бюджету проводиться виходячи із принципів та критеріїв розмежування видатків між галузями.
З кожним роком обсяги видатків бюджету м. Мелітополя зростають. Основними напрямками фінансування за функціональною класифікацією є галузі охорони здоров’я та...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу