*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особливості вивчення самооцінки особистості

курсовые работы, психология

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2003

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 435

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ .................................................................................................. 3
Розділ І. Особливості вивчення самооцінки та її ролі
в формуванні особистості. ............................................................... 5
1.1. Структура самооцінки і її компоненти ................................. 5
1.2. Рівень домагань як один з аспектів самооцінки ................. 8
1.3. Особливості експериментального вивчення самооцінки ... 10
Часткові висновки ............................................................................. 15
Розділ ІІ. Практичне вивчення самооцінки та її ролі в
формуванні особистості…………………………………………… 18
2.1. Особливості підбору методик дослідження ............................ 18
2.2. Інтерпретація даних .................................................................. 20
Часткові висновки ............................................................................. 28
Висновки ........................................................................................... 29
Список використаних джерел ..................................................... 31
Додатки ............................................................................................. 32
Вивчення самооцінки особистості грає значну роль в структурі психологічних знань. І хоча самооцінка, як метод дослідження, дає досить суб'єктивні данні, в структурі особистості вона відіграє важливе значення. Вміння відповідно оцінювати себе - важлива якість кожної особистості. Але інколи людина внаслідок певних причин оцінює себе неадекватно своїм можливостям, що може в майбутньому призвести до небажаних результатів. Тому вивчення самооцінки та її ролі в формуванні особистостi може допомогти виявити наскільки вірно, відповідно своїм можливостям, особистість може себе оцінити. І вже на базі отриманих даних (особливо якщо особистість оцінює себе неадекватно своїм здiбностям) можливо буде встановити чи є це проблемою для даної особистості та виокремити способи її вирiшення.
Обєктом даного дослідження виступає самооцінка та її роль у формуванні особистості.
В даній роботі ми висунули гіпотезу, що самооцінка відіграє певну роль в формуванні особистості.
Для перевірки даної гіпотези було сформульовано мета дослідження: довести, що самооцінка відіграє певну роль у формуванні особистості.
Задачами дослідження було:
1) вивчити наукові джерела з даної теми;
2) теоретично вивчити структуру самооцінки та її роль у формуванні особистості;
3) за допомогою практичної роботи вивчити роль самооцінки в формуванні особистості;
4) на основі отриманих даних зробити висновки.
В теоретичній частині, яка складається з трьох параграфів, вивчалася структура самооцінки, рівень домагань як один з аспектів самооцінки і особливості експериментального вивчення самооцінки. Нами були виокремлені різні підходи до визначення рівнів самооцінки (за У. Джемсом [2, c.86] , за данними психологічного словника [7, c.332], за М. Розенбергом [6, c.68] та іншими). Було встановлено, яку роль відіграє рівень домагань в структурі самооцінки, а також розглянуто декілька різних експериментiв, в яких вивчалася самооцiнка i пов'язаних з цим проблеми.
Методом практичного дослідження було обрано...
Висунута на початку роботи гіпотеза, що самооцінка відіграє певну роль у формуванні особистості, підтвердилася.
Розглядаючи структуру особистості в І розділі даної роботи, ми виявили, що однією з умов формування особистості є самооцінка, яка починає складатися ще у дитинстві. В сучасній психології самооцінка характеризує внутрішній світ особистості, виступаючи в ролі ідеального та реального "образів Я".
Коли мова йде про здібності і можливості особистості, самооцінка виступає в ролі певного рівня домагань.
Щоб виявити яку саме роль відіграє самооцінка в формуванні особистості, вчені експериментально її досліджують. Але вивчення самооцінки має свої проблеми, адже особистість не завжди може адекватно себе оцінити і не завжди бажає давати про себе правдиву інформацію.
Практичне дослідження нашої роботи також підтвердило висунути гіпотезу. Пiсля проведення дослідження, ми виявили як впливає самооцінка на рівень домагань, який проявляється в мотивації на успіх та в мотивації до уникання невдач.
Це дослідження виявило, що люди з високою самооцінкою націлені на досягнення успіху набагато більше, ніж ті в яких самооцінка низька. Але висока самооцінка зумовлює в людей нехтування невдачами, навпаки ж у людей з низькою самооцінкою рівень захисту підвищений.
На початку ІІ розділу ми зауважили, що мотивація характеризує направленість особистості, тому вплив самооцінки на мотивацію дозволено буде перенести і на саму особистість. В практичній роботі було доведено, що самооцінка впливає на мотивацію особистості на успіх і на мотивацію особистості до уникання невдач. Отже, ми можемо зробити висновок, що самооцінка впливає і на формування самооцінки.
Отже, в І частині ми теоретично довели, що самооцінка відіграє такі ролі в формуванні особистості:
1. Характеризує внутрішній світ.
2. Виступає рівнем домагань особистості.
3. Формує відношення дитини до світу і самого себе.
В ІІ розділі ми виокремили роль самооцінки у особистості як ту, що впливає на формування...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу