*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розвиток саморегулювання фінансового ринку в Україні

курсовые работы, Финансы

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 519

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1.Розвиток саморегулювання фінансового ринку в Україні 4
2.Проблеми вдосконалення системи саморегулювання
на фінансовому ринку
6
3.Вдосконалення фінансової системи України в період переходу
до ринкових відносин
9
4.Перспективи розвитку системи саморегулювання на фінансовому ринку України
14
5.Стратегія розвитку фінансового сектора України 17
Висновки 23
Список використаної літератури 24
Зростання і вдосконалення фінансового ринку зумовлюють потребу в постійному оновленні механізмів регулювання й нагляду шляхом розвитку принципів саморегулювання та підвищення ефективності взаємодії саморегулівних організацій і державних органів регулювання. Саморегулівні організації, які об'єднують професійних учасників фінансового ринку й ринку цінних паперів за видами діяльності (реєстроутримувачів, торговців цінними паперами, зберігачів і депозитаріїв), а також компанії з управління активами, функціонують із метою створення ефективної системи регулювання та конт-ролю діяльності професійних учасників фінансового ринку.
Як свідчить практика, саморегулівні організації максимально наближені до своїх ринків, можуть оперативно реагувати на їх зміни та швидко присто-совувати свої правила й методи моніторингу до них, тоді як реакція держав-ного регулятора на фактичні зміни ринків може істотно запізнюватися, особ-ливо в умовах кризи. Яскравим прикладом цього є реакція Ліги страхових організацій України на несвоєчасне повернення банками в жовтні 2008-го - квітні 2009 року депозитів страхових організацій.
Мета курсової роботи – ознайомитися з розвитком саморегулювання фінансового ринку в Україні та на основі здобутих знань зробити висновки.
Розвиток фінансового ринку значною мірою відображає гнучкість фі-нансової системи та швидкість, з якою вона може пристосовуватися до змін в економічному та політичному житті країни, а також до різноманітних процесів, які відбуваються за її межами. Розвинуті фінансові ринки стимулюють і посилюють фінансові потоки в економіці та зменшують суспільні витрати, в тому числі й кожного учасника ринку.
Досконалий фінансовий ринок – це ринок, який може точно й своєчасно ві-дображати попит і пропозицію фінансових ресурсів і з найменшими затратами звести за допомогою посередників одне з одним постачальників і споживачів грошей або капіталу.
Фінансовий ринок це також певний фінансовий барометр економіки. Він ефективно працює при низьких темпах інфляції в державі, успішному розви-ткові економіки, стабільний законодавчій базі, сприятливому політичному кліматі та певному балансі інтересів у суспільстві. Ці умови не завжди можливі навіть у економічно відносно розвинутих державах, тому фінансові ринки дуже часто потрясають кризи, що спричиняє ще радикальніший та економічно не завжди виправданий перерозподіл фінансових ресурсів як всередині країни, так і в міждержавних масштабах.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу