*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Мікропроцесорний блок захисту електродвигуна

дипломные работы, Электроника и радиотехника

Объем работы: 100 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 420 руб.

Просмотров: 607

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6
ВВЕДЕННЯ 7
1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 9
1.1 Аналіз призначення і складу виробу 9
1.2 Аналіз схеми електричною принциповою і принцип її дії 11
1.3 Аналіз умов експлуатації 17
1.4 Аналіз елементної бази 18
1.5 Аналіз конструкторсько-технологічних аналогів 29
1.6 Аналіз технології виготовлення 31
1.7 Розробка додаткових технічних вимог до конструкції ЕА 32
2 РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ БЛОКА ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ…….……….33
2.1 Вибір типу і розмірів друкарської плати 33
2.2 Конструктивно-технологічний розрахунок друкованої плати 35
2.3 Розрахунок по постійному струму 39
2.4 Розрахунок по змінному струму 42
2.5 Трасування друкованого монтажу 44
2.6 Перевірочний розрахунок теплового режиму 47
2.7 Розрахунок надійності РЕА 48
3 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 50
3.1 Вибір структурної схеми виробництва 50
3.2 Вибір й обґрунтування методів виготовлення 51
3.2.1 Друкована плата 51
3.2.2 Збірка й монтаж 53
3.2.2.1 Підготовка навісних елементів до монтажу 53
3.2.2.2 Установка ЕРЕ 54
3.2.2.3 Пайка навісних елементів 56
3.3 Напівавтоматична установка навісних елементів з використанням світомонтажного столу 58
3.3.1 Обгрунтування 58
3.3.2 Структурна схема світомонтажного столу 59
3.3.3 Вказівка посадочного місця ЕРЕ на ДП 60
3.3.4 Накопичувачі 62
3.3.5 Керування 63
3.4 Аналіз технологічності виробу 66
4 АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ 68
4.1 Структура і функції системи P-CAD 2000 68
4.2 Технологія автоматизованого проектування МПП 69
4.3 Опис бібліотеки уніфікованих конструктивів БДП 74
4.4 Розміщення ЕРЕ 75
4.5 Трасування друкованих з'єднань на БДП 76
4.5.1 Технологія безсіточного трасування 77
4.5.1.1 Ручне трасування 77
4.5.1.2 Інтерактивне трасування 78
4.5.1.3 Автоматичне трасування 79
ВИСНОВОК 81
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ 84
Сучасний рівень розвитку електронного апаратобудування жадає від фахівців комплексного підходу до створення нових апаратів, щоб вони використали досягнення світової техніки й забезпечували більш високі технічні параметри, сучасний дизайн; відповідали б високим експлуатаційним вимогам і були конкурентноздатні в порівнянні з кращими зразками-аналогами.
Проектування електронних апаратів полягає в обґрунтованому виборі найбільш ефективних взаємопогоджуваних схемотехнічних, конструкторських і технологічних рішень, що можливо тільки на базі аналізу різних варіантів конструкцій і технологій виготовлення з обліком конкретних технічних вимог, можливостей конкретного виробництва, програми випуску, вартості виробів.
Тема дипломного проектування – «Мікропроцесорний блок захисту електродвигуна», яка і є предметом дослідження.
Мета роботи – згідно технічному завданню, розробити мікропроцесорний блок захисту електродвигунів.
Частіше за все трифазні двигуни виходять з ладу через перекіс фаз живлячої напруги або перегріву при роботі у важкому режимі. В промисловості існують такі прилади які за-хищають електродвигуни при відсутності однієї з фаз. Пропонується пристрій захисту який вимикає двигун при обриві фази, відхиленні напруги будь-якої фази (перекосі фаз) більш ніж на ±30 В або нагріві корпусу двигуна понад 60 °С.
Пристрій пропонується побудовати на мікроконтролері PIC16F676 і датчику темпе-ратури DS1820. Виникнення аварійної ситуації в кожній фазі і перевищення температури корпусу двигуна відображається включенням відповідних сигнальних світлодіодів. Для вимірювання і порівняння використовується середня випрямлена напруга фаз щодо ну-льового дроту.
Дана тема розробки пристрою актуальна, оскільки в народному господарстві трифа-зні двигуни дуже часто виходять з ладу при обриві однієї з фаз а також через перегрів дви-гуна (навантаження вище передбаченого, заклинювання двигуна через пошкодження під-шипника, невчасне мастило – робота двигуна «в суху» та інше).
Робота даного...
В процесі виконання дипломного проекту було визначено технологію виготов-лення блоку захисту трифазних двигунів згідно вимогам технічного завдання.
У конструкторській частині вибрані форма і матеріал друкарської плати. Прове-дений перевірочний розрахунок елементів друкарського монтажу по постійному і змінно-му струмі, які показали що, розрахунки проведені правильно. Використовуючи програми «Nad32» і «Тепло» був виконаний розрахунок надійності функціонування блоку, а також тепловий розрахунок. Отримані результати повністю задовольняють технічному завданню і умовам експлуатації.
Розрахунок надійності показав, що вірогідність безвідмовної роботи після 20 тис. годин склала 96,9% – це задовільняє технічному завданню.
При виконанні технологічної частини проекту була вибрана послідовність типо-вих технологічних операцій вживаних на предприємстві-виробника з урахуванням обьема виробництва. Для підвищення продуктивності і зменшення монтажних помилок при збірці блоків на ДП узятий світомонтажний стіл моделі 410 (фірма Royonic, ФРН). Розрахований комплексний показник технологічності блоку ( К=0,71) по якому можна зробити висновок про достатню технологічність пристрою, що розробляється.
Трасування, отримання креслень і конструкторської документації виконане на ЕОМ за допомогою системи автоматизованого проектування PCAD, AutoCAD.
Загалом, в процесі проектування була розроблена друкована плата блоку захисту електродвигунів, проведені всі необхідні розрахунки, на основі яких можна зробити ви-сновок про доцільність введення виробу у виробництво.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу