*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Процеси і апарати хімічних виробництв.Розрахунок кожухотрубного теплообмінника

курсовые работы, Технология

Объем работы: 53 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 802

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ 4
1 Технологічна частина 6
1.1 Теоретичні основи процесу 6
1.2 Фізичні основи процесу, опис технологічної схеми, устаткування 16
1.3 Техніко-економічне обґрунтування і опис переваг конструкції проектованого апарату
18
1.4 Техніка безпеки при обслуговуванні устаткування 30
2 Розрахункова частина 38
2.1 Матеріальний баланс 38
2.2 Конструктивний розрахунок 46
2.3 Розрахунок та вибір діаметрів штуцерів 49
2.4 Гідравлічний розрахунок 51
Список літератури 53
Теплообмінні апарати призначені для проведення процесів теплообміну при необхідності нагрівання або охолоджування технологічного середовища з метою його обробки або утилізації теплоти.
Теплообмінна апаратура складає вельми значну частину технологічного устаткування в хімічній і суміжних галузях промисловості. Питома вага на підприємствах хімічної промисловості теплообмінного устаткування складає в середньому 15—18%, в нафтохімічній і нафтопереробній промисловостях 50 %. Значний об'єм теплообмінного устаткування на хімічних підприємствах пояснюється тим, що майже всі основні процеси хімічної технології (випаровування, ректифікація, сушка і ін.) пов'язані з необхідністю підведення або відведення теплоти.
В загальному випуску теплообмінних апаратів для хімічної і суміжних галузей промисловості в Україні близько 80 % займають кожухотрубні теплообмінники. Ці теплообмінники достатньо прості у виготовленні і надійні в експлуатації і в той же час достатньо універсальні, тобто можуть бути використаний для здійснення теплообміну між газами, парами, рідинами в будь-якому поєднанні теплоносіїв і в широкому діапазоні їх тиску і температур.
Розвиток наукових основ і техніки теплообміну пов'язаний з іменами багатьох вітчизняних і зарубіжних учених і інженерів.
Сучасний стан теорії і практики хімічної технології і промислової теплотехніки характеризується, з одного боку, вдосконаленням техніки і технології (інтенсифікація процесів, розробка оригінальних конструктивних і схемних рішень, зростання одиничних потужностей устаткування), а з другого боку — все більш широким використовуванням нової методології рішення наукових і практичних завдань. Ці тенденції характерні і для сучасного стану техніки теплообміну.
Мета курсової роботи по предмету «Процеси і апарати хімічних виробництв» :
- ознайомитися з теоретичними основами процесу теплообміну;
- ознайомитися з технологією теплообміну кожухотрубного теплообмінника;
- ознайомитися з технікою безпеки на хімічних виробництвах;
-...
1. Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической промышленности. - Г.: Химия, 1967 – 847 с.
2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической промышленности. - Л.: Химия, 1987 – 567с.
3. Иоффе И.Л. Проектирования процессов и аппаратов химической технологии. - Л.: Химия, 1991- 352с.
4.Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Помощь на проектирование. - Г.: Химия, 1983 – 272 с.
5.Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов - Л.: Машиностроение, 1981.
6.Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок. Учебное пособие для техникумов. - Г.: Высшая школа, 1970.
7.Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию/ Под ред. Ю.И.Дытнерского – М., Химия, 1991 – 496 с.
8.Плановский А.Н. Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии: Учебник – М., Химия, 1987 – 496с.
9.Романков П.Г., Курочкина М.И., Мозжерин Ю.Я. Процессы и аппараты химической промышленности – Л., Химия, 1989 – 560 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу