*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Національна депозитарна система в Україні

курсовые работы, Финансы

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 475

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………….. 3
1.Національна депозитарна система в Україні ……………………. 4
2. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів ….. 10
3. Діяльність Національного депозитарію України ………………….. 13
4. Цінні папери щодо яких здійснюється депозитарна діяльність ….. 18
5.Основні функції депозитарних установ ……………………………. 20
6. Тенденції розвитку Національної депозитарної системи України . 23
Висновки ……………………………………………………………….. 25
Список використаної літератури …………………………………….. 26
Досвід роботи на світовому фінансовому ринку формуєть¬ся майже п'ятсот років. Першими фінансовими інструмента¬ми, які формували, накопичували цей досвід і з якими прово¬дились операції на грошовому, кредитному та фондовому сегментах ринку були гроші, валюта і цінні папери.
Національна депозитарна система України (НДСУ) - система для за-безпечення та обслуговування обігу цінних паперів в Україні.
Згідно із Законом України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» № 710/97-ВР від 10 грудня 1997 року депозитарна діяльність – надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Обслуговування обігу державних цінних паперів, в тому числі депозитарну діяльність щодо цих паперів, здійснює Національний банк України. Особливості здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку спільно з Національним банком України.
Проблема розвитку Національної депозитарної системи України набула значної актуальності у сучасний період. Зміст проблеми міститься у необхідності системної розбудови функціональних елементів НДСУ на основі сучасних інформаційних та фінансових технологій, спроможних забезпечити обслуговування операцій з цінними паперами та похідними цінними паперами (деривативами) в умовах інтеграції та глобалізації ринків цінних паперів.
Мета курсової роботи – розглянути розвиток Національної депозитарної системи в Україні та визначити її недоліки.
Ми розглянули розвиток Національної депозитарної системи в Україні.
Треба вирішити деякі проблемні питання функціонування національної депозитарної системи: обіг цінних паперів, які належать резидентам і нерезидентам; обіг цінних паперів, які належать інституційним інвесторам; порядок здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на організаторах торгівлі; порядок виникнення, зміни, передачі й припинення прав за цінними паперами; строки реєстрації прав на цінні папери, порядок їх реалізації. Зазначені питання можна розглядати як крок на шляху розвитку фінансового сектору економіки і це сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості фінансового ринку України.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу