*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Теорія співвідношення факторів виробництва. Концепція дуалістичної економіки з надлишком робочої сили

рефераты, Экономическая теория

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 432

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
1.Теорія співвідношення факторів виробництва ………………………… 4
Висновок …………………………………………………………………….. 11
2. Концепція дуалістичної економіки з надлишком робочої сили …….. 12
Висновок …………………………………………………………………….. 19
Список джерел ………………………………………………………………. 20
Розвиток сучасних продуктивних сил і тенденції інтер¬націоналізації виробництва й капіталу посилили інтерес учених до проблем міжнародних економічних відносин, зокрема міжнародної торгівлі, що потребувало розроблен¬ня певної теорії. Теорія міжнародної торгівлі ґрунтується на теорії порівняльних переваг англійського економіста Давида Рікардо (1772—1823). Згідно з цією теорією (для спрощення пояснення стосувалося двох країн і двох това¬рів), якщо навіть одна країна менш ефективна (має абсо¬лютну невигідність) порівняно з іншою у виробництві обох товарів, все одно існує основа для взаємовигідної торгівлі. Перша держава буде спеціалізуватися на виробництві та експортувати товар, на якому її абсолютна невигідність менша (це і є товар, на який вона має порівняльну перева¬гу) та імпортувати товар, на який її абсолютна невигід-ність більша (це і є товар порівняльної невигідності).
Основи неокласичної теорії міжнародного руху капіта¬лу було закладено представниками шведської економічної школи Е. Хекшером і Б.-Г. Уліном у 20—30-ті роки XX ст.
Ця модель мала важливе значення для формування відносин між містом і селом. Однак емпіричні досліджен¬ня спростували два її положення:
а) у сільськогосподарських районах невисоке безробіт¬тя на відміну від промислових регіонів;
б) зарплата у промисловості не постійна і безупинно зростає порівняно із зарплатою в аграрних регіонах.
На основі концепції дуалістичної економіки А.-В. Льюїс розробив також рекомендації для поліпшення торгового ба¬лансу і забезпечення розвитку «третього світу», що робить сприятливим вплив на регіональну та світову торгівлю.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу