*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ У КРИМІНАЛЬНОМУ

курсовые работы, право

Объем работы: 44 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 443

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
<br>ВСТУП……………………………………………………………………………………3
<br>1. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ……………………..……………………………………………………….…..5
<br> 1.1. Поняття і види заходів забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі………………………………………………………………………………5
<br> 1.2. Питання доказування характеру і розміру завданої злочином шкоди…....8
<br>2. НАКЛАДАННЯ АРЕШТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОРОННОСТІ МАЙНА……12
<br> 2.1. Особливості накладення арешту на вклади та майно………………..........12
<br> 2.2. Забезпечення схоронності майна………...…………………………………21
<br>3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…...23
<br> 3.1. Організаційні способи підвищення ефективності………………………...23
<br> 3.2. Шляхи удосконалення законодавства для підвищення ефективност…...26
<br>ВИСНОВОК………………………………………………………………………….......33
<br>Додатки……………………………………………………………………...............36
<br>Список умовних скорочень………………………………………………...............40
<br>Список використаних джерел……………………………………………………..41

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ
<br>У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
<br><br>Вчинення злочинів завжди завдає шкоди як інтересам держави, так і законим правам та інтересам громадян. Тому кримінально-процесуальний закон стаючи на захист порушених прав осіб, які потерпіли від злочину, закріплює норми, що дозволяють цим особам виступати повноправними субєктами кримінально-процесуальної діяльності, та брати в ній активну участь. Надання потерпілому та цивільному позивачу широких прав відповідає також і завданню щодо посилення боротьби із злочинністью. Активно захищаючи свої законні інтереси, потерпілий та цивільний позивач тим самим певною мірою сприяють слідчому і суду в розкритті злочину, викриттю винних та справедливому покаранню. Проблемі відновлення майнових прав фізичних і юридичних осіб, відшкодуванню матеріальрої шкоди, заподіянної злочином, в юридичній літературі постійно приділяється увага, а останнім часом актуальність їх дослідження особливо зросла. Для того щоб шкода, заподіяна злочином, була відшкодована в повній мірі, органи досудового та судового слідства мають вжити всіх заходів щодо забезпечення цивільного позову, передбачених чинним кримінально-процесуальним законодавством. Відповідно до частини 1 і 4 ст. 29 КПК України стосовно заходів, щодо забезпечення можливого і поданого цивільного позову, а також можливої конфіскації майна обвинуваченого є не правом, а обовязком вище зазначених органів. Їх діяльність є дуже важливою для забезпечення справедливості в частині відшкодування заподіяної шкоди. В цій науковій роботі мова йде саме про заходи забезпечення цивільного позову в кримінальному процесі як одне з найважливіших завдань кримінального процесу, спрямоване на повне відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином. Згідно ст. 29 КПК -при наявності достатніх даних про те, що злочином завдана матеріальна шкода, або понесені витрати закладом охорони здоровя на стаціонарне лікування потерпілого від...

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
<br>1. Кримінально-процесуальний кодекс україни
<br>2. Постанова Пленуму ВСУ № 3 від 31. 03. 1989 року зі змінами, внесеними Постановою ПВС України №13 від 25. 12. 1992р., та №12 від 3. 12. 97р.
<br>3. Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба - Казань; Издательство Казань ул - та, 1990-95.
<br>4. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе - 1 : Издательство ЛГУ. 1972г.
<br>5. Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе 2-е изд. испр. и доп. - М: юрид. лит. 1977г.
<br>6. Никулин Е.С. Возмещение ущерба причинённого правонарушением. м. юрид. лит. 1983г.
<br>7. Понарин В.Я. Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела. Воронеж: издательство Воронеж ун-та 1978г.
<br>8. Бегма А.В. Окремі питання цивільного позову в кримінальному процесі // Підприємство, господарство і право 2005 -№8.
<br>9. Павліщев // закон і бізнес 2005 №31. №32.
<br>10. Дикарьов // законность Москва 2004 №12.
<br>11. Росийский следователь - №2
<br>12. Підприємництво, господарство і право. 2004г. №6.
<br>13. Тертишник В. М. Наукова практика. Коментар до КПК. // Київ. а. с. 8. 2. 2002р.
<br>14. Діяльність органів досудового слідства по забезпеченню цивільного позову. // Підприємництво, господарство і право. 2000р. №10.
<br>15. Уголовное право. Об основаниях появлення нового участника уголовного судопроизводства. 2004г. №3.
<br>16. Орлов М.С. Відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди, як завдання та організація кримінального процесу.
<br>17. Домбрудова А.М. Цивільний позов у кримінальній справі // юрид. вісник Укр. 2003 №16. №17.
<br>18. Відшкодування збитків - "прерогатива" порушників закону // прокуратура. Людина. Держава. 2004 №2.
<br>19. Дроздов В.В. Гражданский иск в уголовном процессе неуместен // Рос....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу