*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Теорія промислової організації

рефераты, Экономическая теория

Объем работы: 13 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 363

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
Теорія промислової організації …………………………………………… 4
Висновок …………………………………………………………………….. 12
Література …………………………………………………………………... 13
В роботі розглядаються – теорія промислової організації, теорія регулювання, теорія ефективної конкуренції.
Наприкінці 40-х років XX ст. постала нагальна пробле¬ма промислової організації, оскільки уже вичерпався по¬тенціал зростання, що виник у повоєнний період. Сус¬пільство технологічно розвивалося. Для ефективного ви¬користання нових технологій необхідні були нетривіальні організації. Увага економістів була зосереджена на пошу¬ку інтенсивних методів господарювання. Безперечно, еко¬номічні інституції капіталістичної системи різноманітні і характеризуються безліччю феноменів, вивчення яких стало можливим на основі єдиної теорії промислової орга¬нізації, що водночас враховує фактори технологій, цін і механізмів управління.
Теорію промислової організації, починаючи з 50-х років XX ст., розробляв американський економіст Дж.-Дж. Стіглер.

Значення теорії промислової організації полягає в тому, що вона не лише продуктивно застосовується для дослі¬дження різних економічних явищ (змін механізмів управ¬ління на ринках напівфабрикатів, ринках праці, методів корпоративного управління і державного регулювання), а й допомагає зрозуміти мікроекономічні деталі і загальні тен¬денції вертикальної інтеграції.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу