*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Корпоративна культура

контрольные работы, делопроизводство

Объем работы: 21 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 475

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………. 3
1. Ділова етика секретаря…………………………………………… 5
2. Етика керівника і підлеглого…………………………………….. 8
3. Ділові подарунки і сувеніри…………………………………….. 10
4. Конфлікти та шляхи їх вирішення……………………………… 12
Висновки ……………………………………………………………. 19
Література …………………………………………………………… 20
Тема контрольної роботи – «Корпоративна культура».
Будь-яка установа, організація, фірма існує для того, щоб вироб¬ляти матеріальні блага і надавати послуги. У більшості випадків виробництво, надання послуг пов'язані у певний технологічний лан¬цюг, для приведення в дію всіх ланок якого в організації створює¬ться певна адміністративна система або система управління, де персонал виконує функції керівників і підлеглих. їх взаємозалеж¬ність є організаційною структурою, яка так чи інакше впорядко¬вує організаційну поведінку працівників у розподілі повноважень і відповідальності.
Проте діяльність організацій не може здійснюватися на основі лише якості технології або управлінської ієрархії. В організаціях працюють люди, а звідси виходить, що в своїй діяльності вони керу¬ються якимись конкретними цінностями, виконують визначені дії, дотримуються усталених правил організаційної поведінки тощо. У цьому розумінні кожне підприємство чи організація є конкрет¬ним соціокультурним простором.
У більшості випадків організація чи підприємство створюється для реалізації поставленої підприємцем мети, для виконання якоїсь справи. Спосіб, у який здійснюється господарська діяльність в організації і ведуться справи, надає організації індивідуального забарвлення, персоніфікує її. При цьому успіх функціонування, виживання і стратегічного розвитку організації як складного і не¬повторного механізму залежить від того, заради чого люди стали членами єдиного колективу, як будуються їхні взаємини, які цінності, усталені норми, принципи життя і діяльності вони поділяють. Звідси і виникає, формується поняття „ корпоративної культури".
Отже, корпоративна культура - це сукупність норм, цінностей, переконань, які визначають спосіб об'єднання груп та окремих особистостей в організацію для досягнення поставлених перед нею завдань. Це також кодекс поведінки, ритуали, зовнішня символіка та інші ціннісні орієнтації. Все це становить основу для норм й форми поведінки, які поділяють і декларують засновники...
У процесі виконання контрольної роботи було розглянуті такі питання:
- поняття корпоративної культури;
- ділова етика секретаря;
- етика керівника і підлеглого;
- ділові подарунки і сувеніри;
- конфлікти та шляхи їх вирішення.
Актуальність даної теми велика, т.я. кожна фірма має свій стиль роботи, тому і свою культуру. На кожному підприємстві можуть виникнути конфліктні ситуації, які треба мати уникнути.
На основі вивченого матеріалу ми дізналися про ділові подарунки і сувеніри, та етикет їх вручення.
Важливою темою роботи є ділова етика секретаря – « обличчя фірми».

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу