*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Концепція спонтанного характеру ринкового порядку

рефераты, Экономическая теория

Объем работы: 13 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 390

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
Концепція спонтанного характеру ринкового порядку ………………… 4
Висновки ……………………………………………………………………. 12
Література …………………………………………………………………... 13
Тема реферату – «Концепція спонтанного характеру ринкового порядку».
У розвинутих країнах світу нині активно ведеться боротьба за ідею суспільного договору. Криза соціальної держави, безробіття, проблема закону і порядку породжу¬ють питання межі претензій індивіда. Тому на передній план виходять конституційні проблеми, а лібералізм на¬буває нового змісту.
Неолібералізм — напрям в економічній науці та практи¬ці управління господарською діяльністю, прихильники якого відстоюють принцип саморегулювання господарства, віль¬ного від надмірної регламентації. Представники економіч¬ного неолібералізму, дотримуючись традиційних положень, виходять з того, що ринок як найефективніша система го-сподарства створює найкращі умови для економічного зрос¬тання і що свобода суб'єктів економічної діяльності має прі¬оритетне значення. Держава повинна забезпечити умови для конкуренції та здійснювати контроль там, де відсутні ці умови. Сучасних неолібералів об'єднують не стільки кон¬цептуальні положення, як спільність методології.
Головними теоретиками цього напряму в економічній науці є Ф.-А. фон Хаєк, М. Фрідман, Р.-Е. Лукас, М.-Ф.-Ш. Ал¬ле та ін.
Отже, у своїх працях Ф.-А. фон Хаєк на широкій аналі¬тичній та історичній основі розкрив зв'язок процесу приг¬нічення особи з втратою нею економічної самостійності, відходом до ринку як універсального механізму вільного узгодження інтересів. Він стверджував, що соціальна справедливість — не більш як порожня формула, а спроби досягнути її на практиці несумісні з суспільством вільних людей. Своєю теорією вчений захищає людину як самодос¬татню цінність. У його працях окреслено контури послі¬довної та пройнятої внутрішньою єдністю світоглядної системи. Запропоновані ним ідеї, незважаючи на їх, здава¬лося б, абстрактний теоретичний характер, істотно впли¬нули на практичну політику багатьох країн.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу