*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інформація в управлінні

контрольные работы, делопроизводство

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 391

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
1. Поняття інформації та її функції………………………………………… 4
2. Класифікація інформації………………………………………………… 7
3. Джерела інформації……………………………………………………… 11
4. Суть та основні принципи організації інформаційно-аналі¬тичного
процесу………………………………………………………………………. 13
5. Збір та обробка матеріалу……………………………………………….. 20
Висновки …………………………………………………………………….. 23
Література……………………………………………………………………. 24
Тема контрольної роботи – «Інформація в управлінні».
В сучасних умовах секретарю постійно доводиться дізнава¬тися, узагальнювати, оновлювати та зберігати відомості різного характеру. Оперативне забезпечення керівника необхідною інфор¬мацією - основна вимога до роботи секретаря-референта. Тому під рукою секретаря завжди повинні знаходитися інформаційні й довідкові посібники.
Перш ніж приступити до пошуку та збору інформації, секре¬тар повинен чітко усвідомити мету роботи і її кінцевий результат: характер, структуру, обсяг, форму представлення інформації, а також термін підготовки. Якщо здійснюється підбір інформації, пов'язаної з питаннями внутрішньої діяльності організації, то не¬обхідно розпочати роботу з пошуку відповідних документів (лис¬тів, актів, довідок тощо). Інформацію з правових питань можна отри¬мати з комп'ютерних правових систем „Референт", „Консультант плюс" та ін. Велику допомогу в роботі секретаря з пошуку необ¬хідної інформації може надати офісна бібліотечка. Під час аналізу публікацій з будь-якої проблеми в галузевих періодичних видан¬нях секретар повинен скласти повний їх перелік з вказівкою назв видань.
Нині одним з основних джерел найрізноманітнішої інформа¬ції стала мережа Inte
et.
По закінченні збору інформації секретар повинен вибрати форму її представлення керівнику. Це залежить від наявності часу, відповідних технічних засобів і побажань керівника. За наявністю часу підібраний матеріал можна оформити у вигляді реферату, який являє собою короткий виклад відомостей із різних джерел.
Мета контрольної роботи – ознайомитися з поняттям інформації та її функціями, класифікацією інформації, джерелами інформації, суттю та основними принципи організації інформаційно-аналі¬тичного процесу, збіром та обробкою матеріалу.
У процесі виконання контрольної роботи було розглянуті такі питання:
- поняття інформації та її функції;
- класифікація інформації;
- джерела інформації;
- суть та основні принципи організації інформаційно-аналі¬тичного процесу;
- збір та обробка матеріалу
Треба підкреслити важливість розглянутих питань при документообігу, та в референтній справі.
Важливе місце в діловодстві займає документообіг, та придбання інформації - тому секретар-референт повинен досконало знати визначені нами матеріали.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу