*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особливості_політичної_системи

курсовые работы, право

Объем работы: 29 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 391

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ 2
<br>І. Політична система, поняття та функції 3
<br>1.1.Поняття політичної системи 3
<br>1.2. Функції політичної системи 8
<br>1.3. Структура політичної системи 12
<br>ІІ. Особливості елементів державної політичної системи 14
<br>2.1 Держава як елемент політичної системи 14
<br>2.2. ЗМК як елемент політичної системи 18
<br>ІІІ. Взаємодія держави та інших елементів політичної системи 25
<br>3.1. Держава та політичні партії 25
<br>3.2.Держава та профспілки 26
<br>3.3. Держава та церква 27
<br>Висновок 28
<br>Список використаних джерел 29

Актуальність теми. Тема курсової роботи була обрана не випадково, тому що вона на мою думку є досить цікавою й актуальною складовою ланкою предмету правознавства.<br> Сьогодні в суспільстві діють та формуються різні соціальні інститути: політичні партії, суспільні органи й організації й т.д. У звязку з цим виникає велика кількість питань, які повязані з функціонуванням цих інститутів, співвідношенням їх між собою й особливо з державою. Важливим аспектом є рішення політичних, економічних, соціальних завдань даними інститутами, точніше, які з них є найбільш ефективними у певних історичних обставинах. Ці питання і становлять проблему політичної системи та її елементів.
<br> Мета роботи. Я вважаю, що особливо важливо в даній роботі зіставити державу з іншими соціальними інститутами суспільства для того, щоб краще розкрити державу, як політичну організацію, виявити специфіку її структури й структур інших суспільних утворень.
<br>Перший розділ роботи буде присвячений поняттю й структурі політичної системи. Наступним пунктом важливо дати характеристику державі, як особливій ланці політичної системи, та у висновку охарактеризувати його взаємодію з найбільш важливими елементами політичної системи. Такий зміст, на мою думку, добре розкриє тему реферату.
<br> Літературні джерела. На сьогоднішній день існує велика кількість книг і праць, де політичній системі приділена багато уваги. На мій погляд, найбільше повно це питання розкрите в численних підручниках з теорії держави й права таких авторів, як: А.Б.Венгеров, М.Н.Марченко, С.А.Комарів, В.Н.Хропанюк та інших . Ці книги стали важливою літературною базою для написання даної роботи.

Список використаних джерел
<br>1. Лисенков С.Л., Теорія держави і права, Юрінком Інтер, -К:, 1995;
<br>2. Сухонос В.В., Теорія держави і права, Університетська книга, Суми, 2005;
<br>3. В.В.Копєйчиков, Теорія держави і права, Юрінком Інтер, -К:, 2002;
<br>4. Кельман М.С. Загальна теорія держави та права, Новий світ, -К:, 2003;
<br>5. Катюк В.О. Загальна теорія держави і права, Юрінком Інтер, -К:, 2005;
<br>6. Скакун О.Ф.Теорія держави і права, Консум, - Х:, 2001;
<br>7. Олійник А.Ю., Гусарев С.Д., Слісаренко О.Л. Теорія Держави і права України, Юрінком Інтер, -К:, 2001;
<br>8. Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995;
<br>9. Петров Г.И. Советское административное право, -Л:, 1970;
<br>10. Періодична література:
<br>11. Петрова Л.П. Джерела прав (критичний методологічний дослід) //Вісник Академії правових наук України. – 1997. - №1;
<br>12. Онищенко Н.М. Джерела права та правові системи сучасності // Правова держава. – вип..12. –К:, 2001;
<br>13. МузиченкоП. Нове бачення проблеми джерел права // Юридичний вісник. – 1998. -№3;
<br>14. Шемшученко Ю.С. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи: Монографія. – К:, 2001;
<br>15. Концепція розвитку законодавства України на 1997-2005 роки. –К:, 1997;
<br>16. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // государство и право. – М:,1998. - №2.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу