*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ефективність управління діяльністю підприємства

дипломные работы, Экономика

Объем работы: 70 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 452

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Система управління діяльністю підприємства: теоретичні аспекти
1.2. Методи оцінки ефективності управління підприємством
1.3.Показники ефективності діяльності підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВАТ «КИЇВХЛІБ»
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Організаційна структура та існуюча система управління на підприємстві
2.3. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «КИЇВХЛІБ»
3.1. Напрями вдосконалення організаційної структури та системи управління
3.2. Впровадження концепції організаційної досконалості в діяльність підприємства
3.3. Розрахунок ефективності від запропонованих заходів
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Актуальність теми дослідження. Одним з найважливіших напрямів програми реформ, що проводяться в нашій країні, є перебудова систем управління підприємствами. Особливе значення ця проблема має на рівні тих підприємств, положення яких в ринковій економіці змінюється корінним чином. Стаючи об'єктом товарно - грошових стосунків, що володіє економічною самостійністю і що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, підприємство повинне сформувати у себе систему управління (менеджменту), яка забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентоспроможність і стійкість положення на ринку.
В порівнянні з тією системою управління, що до цих пір діє на багатьох підприємствах, в нових умовах з'являються нові функції, які раніше були не потрібні. У ринковій економіці підприємство самостійно приймає рішення, розробляє стратегію свого розвитку, знаходить необхідні для їх реалізації засоби, набирає працівників, набуває устаткування і матеріалів, вирішує безліч структурних питань, у тому числі і такі, як створення, злиття, ліквідація, розділення, реорганізація виробничої і перебудова організаційної структури управління. Підприємства набувають всіх рис самостійності, характерних в умовах ринку. Це вимагає значного розширення сфери управління, збільшення об'єму і ускладнення характеру виконуваних менеджерами робіт. Також зросла і відповідальність за якість і своєчасність ухвалення тих або інших рішень. Підвищується роль маркетингових досліджень, що дозволяють вивчати динаміку потреб на ринку товарів і послуг. Науково - технічний прогрес стає в потужне знаряддя управлінських нововведень, направлених на створення умов для ефективної роботи. У зв'язку з цим, менеджмент підприємства, що працює в ринковому середовищі пред'являє високі вимоги до професійного управлінського персоналу, від якого залежить ефективність управлінської діяльності, а, отже, і, ефективність діяльності всього підприємства.
У ринкових умовах господарювання, що склалися, особливо актуальною...
У ринковій економіці підприємство само приймає рішення; самостійно формує цілі і завдання, розробляє стратегію і політику свого розвитку, знаходить необхідні для їх реалізації засоби, набирає працівників; набуває устаткування і матеріалів; вирішує безліч структурних питань, у тому числі і такі, як створення, ліквідація, злиття або навпаки розділення підрозділів і філій, входження до складу асоціацій і інших об'єднань; реорганізація виробничої і перебудова організаційної структури управління і багато інших. Коротше кажучи, підприємства набувають всіх рис самостійності, характерних для роботи в умовах ринку. А це вимагає значного розширення сфери управління і самоврядності, збільшення обсягу й ускладнення характеру виконуваних менеджерами робіт.
Істотно зросла і відповідальність за своєчасність і якість рішень, що приймалися. Підвищується роль маркетингових досліджень, що дозволяють вивчати динаміку потреб на ринку товарів і послуг. Науково-технічний прогрес перетворюється на одне із знарядь управлінських нововведень, направлених на створення умов для ефективної роботи. Все більше значення набуває і вирішення питань, пов'язаних з управлінням персоналом, що займає в нових умовах ключове положення в ресурсному потенціалі і що по суті зумовлює успіх організацій в досягненні її цілей. У зв'язку зі всім цим, менеджмент підприємства, що працює в ринковому середовищі, пред'являє високі вимоги до професіоналізму управлінського персоналу, від якого залежить ефективність управлінської діяльності, а, отже, і, ефективність діяльності всього підприємства.
Будь-яке підприємство, будучи цілеспрямованою системою, складається з елементів - людей, що мають власні цільові установки, і що одночасно є частиною однією або більш цілеспрямованих систем. Якість функціонування і ефективність підприємства залежать від характеру впливу на нього як складових елементів, так і систем, в які воно входить. Тому необхідна умова ефективного управління полягає перш за все в максимальному досягненні...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу