*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інвестиції та інвестиційний менеджмент у бізнесі

курсовые работы, инвестиции

Объем работы: 44 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 531

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ
1.1.Економічна сутність та класифікація інвестицій
1.2.Роль інвестицій в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
РОЗДІЛ 2. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
2.1. Основні поняття інвестиційної діяльності
2.2. Суб’єкти інвестиційної діяльності
2.3. Інвестиційні плани та проекти як результат інвестиційної діяльності
РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У БІЗНЕСІ
3.1. Поняття, мета і завдання інвестиційного менеджменту
3.2. Функції і механізм інвестиційного менеджменту
ВИСНОВКИ
Інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Існують наступні форми інвестиції:
- кошти;
- паї, банківські депозити, боргові зобов'язання, інші цінні папери;
- нерухомість;
- устаткування, транспортні засоби, товарно-матеріальні цінності;
- майнові права (щодо матеріальних, нематеріальних і фінансових активів) або права користування;
- інформація у будь-якій формі (документованій, електронній);
- знання, навички, досвід і вміння людей, їх ноу-хау. Інвестиційна діяльність за ознакою типу інвестора розподіляється на:
- інвестування недержавними юридичними особами;
- інвестування фізичними особами;
- державне інвестування, яке здійснюється органами влади всіх рівнів за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів або позик, займів;
- інвестування державними підприємствами та установами за рахунок власних і позичених коштів;
- іноземне інвестування, яке здійснюється іноземними фізичними та юридичними особами.
Дослідження проблеми інвестиції і інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень.
Також інвестиції є джерелом прибутку підприємства.
Мета – вивчення і систематизація використаних джерел, визначення важливості інвестицій і інвестування, а також ролі інвестиційного менеджменту, його функцій і механізму здійснення.
Основні задачі курсової роботи:
1.Розкрити...
Інвестиції – це усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та іншої діяльності, внаслідок чого створюєть­ся прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Із цього слідує те, що інвестиційна діяльність – процес вкладення капіталу з метою отримання прибутку або соціального ефекту.
Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути державні органи влади, фізичні та юридичні особи України та інших держав.
Результатом інвестиційної діяльності є створений інвестиційний проект, під яким слід розуміти сферу діяльності з утворення або зміни технічної, економічної або соціальної систем, а також розробку нової структури управління або програми науково-дослідних робіт.
Бізнес-план призначений для реалізації реального інвестиційного проекту, в якому наводяться його основні технічні, еко­номічні, фінансові та соціальні характеристики. Він описує основні аспекти майбутнього проекту, аналізує всі проблеми, на які проект може натрапити, а також визначає способи їх вирішення.
Інвестиційний менеджмент – це управління інвестиційною діяльністю під­приємства. Він представляє собою систему принципів та методів розробки та реалізації управлінсь­ких рішень, пов'язаних із здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності.
Основною метою інвестиційного менеджменту є забез­печення найефективнішої реалізації інвестиційної стратегії суб'єктів підприємницької діяльності на усіх етапах розвитку.
Інвестиційний менеджмент має свою специфіку, що виз­начається його специфічними функціями:
1. Управління реальними інвестиціями.
2. Управління фінансовими інвестиціями.
3. Управління інвестиційним портфелем підприємства.
4. Управління формуванням інвестиційних ресурсів.
Процес управління інвестиційною діяльністю базується на певному механізмі. Механізм інвестиційного менеджменту є системою основних елементів, регулюючих процес розробки і реалізації інвестиційних рішень підприємства. У структуру механізму інвестиційного менеджменту входять наступні...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу