*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Органи місцевого самоврядування

рефераты, право

Объем работы: 16 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 714

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти поняття та сутності органів місцевого самоврядування
Розділ 2. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування
Розділ 3. Функції і особлива роль місцевого самоврядування в державному управлінні
Висновок
Список використаних джерел
Актуальність обраної теми полягає в тому, що органи місцевого самоврядування є важливими елементами системи самоорганізації населення.
Сутність місцевого самоврядування полягає в гарантованому державою праві територіальної громади, громадян та їх органів роз­в'язувати значну частину місцевих справ та управляти ними, діючи в межах закону, під свою відповідальність та в інтересах населення.
Територіальна організація самоврядування в Україні ґрунтується на поєднанні загальнодержавних та місцевих інтересів.
Органам місцевого самоврядування належать ті, повноважен­ня яких поширюються на територію певної адміністративно-територіальної одиниці. Вони ви­конують завдання загального управління та координації чи функції відпо­відних центральних органів виконавчої влади на території певної області, району, міста.
Тобто, місцеве самоврядування є важливим елементом територіального управління суспільством, процесами, які протікають в ньому, і відносинами між суб’єктами і об’єктами управління.
Предмет – процес реалізації територіального управління органами місцевого самоврядування.
Об’єкт дослідження – органи місцевого самоврядування.
Мета – вивчення і систематизація використаних джерел, визначення важливості предмету і об’єкту дослідження, а також функції, права, компетенції об’єкту.
Досягти мети можливо шляхом виконання поставлених задач, а саме: розкрити сутність місцевого самоврядування, його структури, виконуваних функцій.
Сутність місцевого самоврядування полягає в гарантованому державою праві територіальної громади, громадян та їх органів роз­в'язувати значну частину місцевих справ та управляти ними, діючи в межах закону, під свою відповідальність та в інтересах населення.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними гро­мадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси те­риторіальних громад сіл, селищ, міст. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до відповідних міжнародних асоціа­цій, інших добровільних об'єднань місцевого само­врядування.
До основних функцій місцевого самоврядування належать такі: здійснення нормотворчої та контрольної діяльності, за­безпечення реалізації Конституції та законів України на території; володіння, користування та розпорядження комуналь­ною власністю, місцевими фінансами, а також форму­вання, затвердження та виконання місцевою бюджету, встановлення місцевих податків; забезпечення комплексною соціально-економічною роз­витку території; забезпечення утримання й розвитку соціальної та інже­нерно-комунальної інфраструктури території, надання повною комплексу послуг населенню; забезпечення охорони громадського порядку та закон­ності тощо.
Місцеве самоврядування як державний орган є складовою частиною державного апа­рату. Саме на державний апарат покладаються завдання щодо здійснен­ня функцій держави в цілому. Кожен державний орган, виконуючи свої функції, реалізує функції держави. Органам місцевого самоврядування належать ті, повноважен­ня яких поширюються на територію певної адміністративно-територіальної одиниці. Вони ви­конують завдання загального управління та координації чи функції відпо­відних центральних органів виконавчої влади на території певної області, району, міста.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу