*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Біржі та їх роль в ринковій економіці

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 603

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Біржі як ринковий інститут
1.1. Фондова біржа як посередник на ринку цінних паперів
1.2. Товарна біржа як ринковий механізм, що забезпечує рух товарів
Розділ 2. Роль бірж в ринковій економіці
2.1. Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 2001 рік
2.2. Роль товарної біржі в організації функціонування ринка
Розділ 3. Проблеми, шляхи виходу з них та перспективи розвитку біржової
торгівлі і фондового ринку в Україні
Висновок
Використана література
Додатки до курсової роботи
На етапі переходу економіки України до ринкових відносин активно формується інфраструктура ринкової економіки. У складі цієї інфраструктури одне з основних місць належить біржам. Вони займають важливе місце в організації торгово-посередницьких операцій, одну з найважливіших ланок товаропровідної мережі - від власника цінного паперу до покупця. Біржова торгівля повністю відповідає ринковим принципам торгівлі, у тому числі свободі у виборі товару, встановленню ціни в залежності від попиту і пропозицій і т.п.
Тема курсової роботи “Біржі та їх роль в ринковій економіці”. Об’єктом є біржі, які розглядаються як складові частини ринку, який підлягає державному ре­гулюванню, а також як установи, що забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили. Вони забезпечують ефективне функціонування сучасного ринку, який знаходиться в прямої залежності від постійно відтвореного ринкового середовища.
Метою даної роботи є визначення ролі бірж в ринковій економіці, їх класифікація, ознайомлення з історією розвитку українських бірж, їх організацію, функції, вивчення проблем, які перешкоджають розвитку бірж, шляхи їх подолання. Для найбільш детального і докладного висвітлення основних аспектів представленої теми, об’єктивного аналізу проблем, які вона включає, робота розділена на три розділи.
Перший розділ присвячений теорітичним відомостям про товарні і фондові біржі: їх сутність, становлення на Україні, класифікація, функції, закони України, які регулюють діяльність бірж, члени, правила функціонування, вимоги до товару, стосовно якого проводять торги, їх рух.
У другому розділі розкривається роль цих бірж в ринковій економіці. Роль Фондової біржі розкривається на прикладі діяльності Української Фондової біржі за 2001 рік, порівнюючи його з 2000 (данні представлені в таблицях і діаграмах). Також розкривається роль товарної біржі в організації функціонування ринка, яка розкривається в її функціях.
В третьому розділі описуються причини та проблеми неефективного...
Фондова біржа - це організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. На валютній біржі здійснюється торгівля валютою.
Основне призначення біржі - створення оптимальних умов продавцям і покупцям для заключення біржових угод. Отримання прибутку не є метою діяльності фондової біржі. Фондова біржа організує купівлю-продаж цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу. На біржових торгах здійснюється організоване ук­ладання цивільно-правових угод, які приводять до зміни права власності на цінні папери особами, що мають виключне право на укладання таких угод.
Фондовий ринок не виконує ролі ефективного механізму трансформації цінних паперів в інвестиційні ресурси тому, що біржова торгівля і фондовий ринок сьогодні не повною мірою відповідають своєму основному призначенню. Це пов'язано з відсутністю довіри до фондового ринку через слабку захищеність прав інвесторів, невідповідність законодав­чої бази фондового ринку, через кризовий стан економіки, недостатню роз­виненість інфраструктури ринку, невідповідністю міжнародним стан­дартам національної біржової і розрахунково-клірингової системи, недосконалістю оподатковування операцій з цінними паперами, не­достатнім рівнем національних заощаджень, існуванням позабіржового неорганізованого ринку, що призводить до створення штучного курсу цінних паперів, сприяє роз­витку криміногенної ситуації на фондовому ринку і практично є про­довженням тіньової економіки.
Розвиток ринку має відбуватися знизу через ство­рення відкритих акціонерних товариств та перетворенням закритих акціонерних товариств у відкриті, створення інфраструктури. Також потрібно здійснити інтернаціоналізацію українського фондо­вого ринку, розмістити акції приватизованих підприємств шляхом пільгового продажу, аукціонного продажу на фондовій біржі, проведення некомерційних та комерційних конкурсів, провести емісію нових акцій (у ме­жах до 25 % від статутних фондів), вартість яких дорівнює вартості...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу