*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

РЕГУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ

контрольные работы, налоги

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 389

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………………… 3
РЕГУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ ………………………………………………… 4
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………. 15
ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………….. 16
У роботі наводяться результати оцінки впливу структури податкових надходжень на соціально-економічний розвиток Дніпропетровської області, визначено кількісні параметри сили впливу чотирьох фіскально значущих податків на розвиток економіки регіону, соціальної сфери, рин-ку праці тощо, визначено пріоритетні напрями управління податковими надходженнями на те¬риторії Дніпропетровської області.
Проблема фінансового забезпечення розвитку територій стоїть фактично перед усіма країнами. Її суть у тому, що адміністративні те-риторіальні утворення, на які поділена кожна держава, мають неодна¬кові податкову базу і фінансовий потенціал. Дослідженням цієї про¬блематики займались українські вчені-економісти минулого, зокрема, М.П.Яснопольський, В.М.Навроцький та ін.
Метою даної роботи є дослідження кількісних параметрів впливу окремих видів податків на економічний розвиток регіону. Підґрунтям проведення даного дослідження став кореляційно-регресійний аналіз фіскального впливу податків на соціально-економічний розвиток Дні-пропетровської області. Об'єк¬том дослідження є закономірності як фіскального, так і регулюючого впливу податків на окремі кількісні характеристики економічного розвитку регіону.
Раціонально організоване місцеве оподаткування повинне забез¬печити ріст економіки та підвищити соціальний добробут регіонів. Його реорганізація назріла та має бути спрямована на забезпечення фінансової бази місцевого самоврядування, що є однією з найважли¬віших умов ефективної діяльності територіальних громад та утворе¬них ними органів самоврядування. Наповнення сільських, селищних, міських бюджетів завдяки зростанню ролі місцевих податків і зборів має бути пріоритетним [11, 46]. Загалом же ефективне використання інституту місцевих податків і зборів має стати важливим інструментом зміцнення всієї фінансової системи України.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу