*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Українська державність у 17-18 ст.

контрольные работы, Теория государства и права

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 785

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………..…...3
Розділ І. Українська державність під іноземною зверхністю у другій половині XVIІ ст…………………………………………………………………..5
1.1. Становище України після Переяславської угоди;………………….…5
1.2. Розкол України. Доба «Руїни»………………………………………….9
Розділ ІІ. Питання розвитку української державності у складі іноземних держав у XVIІІ ст.. ………………………………………………………………14
2.1. Пилип Орлик та перша українська конституція;……………..……14
2.2. Знищення Гетьманської держави та розгром Запорозької Січі;….15
2.3. Причорномор'я та Правобережна Україна. Їх приєднання до українських земель у складі Російської імперії;……………………..21
2.4. Державний та суспільний лад українських земель у д.п. XVIІ - XVIІІ ст……………………………………………………………………….26
Висновки…………………………………………………………………………35
Список використаної літератури……………………………………………......37
Важливою віхою державно-правового розвитку України є період XVII-XVIII ст.. Історія держави і права України, багатовікової боротьби її на¬роду за створення своєї національної державності показує, що ця боротьба відбувалася у надзвичайно складних умовах.
У боротьбі з підступними намірами Литви та Польщі, зазіхан¬нями кримського хана формувалася й міцніла козацька військово-політична організація — Січ. Вона донині зберігається у пам'яті на¬родній як символ української державності, яскравий взірець укра¬їнської державної ідеї, зразок самореалізації народної волі.
Українська козацька держава, створена під керівництвом ге¬тьмана Богдана Хмельницького наприкінці 40-х років XVII ст., посідала гідне місце серед держав Європи. Незабаром після укла¬дення в 1654 р. договору між Україною і Росією царський уряд послідово здійснював політику, спрямовану на ліквідацію Української держави. Через несприятливі політичні обставини українському народу і його лідерам не вдалося зберегти національну держав¬ність.
Несприятливими були геополітичні умови, сильними були су¬сідні держави, що претендували на українські землі, могутнім був натиск Російської імперії.
Визвольна війна 1648— 1654рр. — одна з найяскравіших сторінок в історії українського народу. Визвольна війна поклала початок третьому етапові формування української державності, підвалиною її відродження стала військово-адміністративна система, що склалася в Запорізькій Січі. Організуючою сілою Визвольної війни, головним творцем незалежної України було козацтво.
Українська Гетьманська держава створювалася на основі ідеології української національної думки, що виходила не тільки з розуміння необхідності створення власної держави, але й усвідомлення здібностей та можливостей українського народу створити таку державу. Звідси спроба Богдана Хмельницького синтезувати ідеї козацьких традицій з соборністю Київської Русі та Галицька-Волинського князівства. Основою відродженої української державності стала республіканська форма правління.
Створення в роки Визвольної війни 1648— 1654рр. Української Гетьманської держави є незаперечним історичним фактом, який було юридична підтверджено Зборівським договором 1649р., Білоцерківським договором 1651 р., Березневими статтями 1654р.
Характер республіканської державності зумовив і сутність правової системи України, яка була необхідним елементом державності. Основою цієї системи було звичаєве право та гетьманські універсали. На деякий час було призупинено дію III Статуту 1588р. та обмежено дію магдебурзького права.
Визвольна війна 1648— 1654рр. закінчилась входженням України під протекторат Московської держави. Правове становище України в пстосунках з Москвою було регламентоване Березневими статтями 1654р., в яких Україна презентувалась як незалежна самостійна держава.
Таким чином, після приєднання до Московської держави Україна досить довго розвивається як самостійна, незалежна держава. В той же час царизм розпочинає цілеспрямований наступ на “права та вольності “українського народу. Спочатку в українських містах запроваджується посада воєводи, створюється Малоросійський приказ, а згодом царські урядовці починають прямо...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу