*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організаційні зміни на підприємстві

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 525

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК КОМПАНІЙ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ
1.1. Сутність і особливості організаційного розвитку
1.2. Природа організаційних змін
1.3.Необхідність організаційних змін
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
2.1. Планування організаційних змін
2.2. Управління організаційними змінами
2.3. Використання участі робітників в управлінні для здійснення змін
РОЗДІЛ 3. СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІНАХ
3.1. Зацікавленість робітників як важливий фактор у процесі змін
3.2. Природа зацікавленості
3.3. Значення формування зацікавленості у змінах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У теорії і практиці менеджменту все більшої актуаль­ності набирають проблеми організаційного розвитку — до­сягнення такого гармонійного стану організацій, за якого збігаються параметри формальної і неформальної органі­зації і досягається гармонія цілей (очікувань) працівни­ків організації і самої організації як соціального феномену. Для досягнення такої гармонії необхідно володіти певним інструментарієм щодо здійснення організаційних змін, розуміти сутність соціальних і психологічних явищ у ко­лективі організації, вміти впливати на них.
Під організаційними змінами розуміють будь-яку зміну в од­ному або кількох елементах організації. Зміни можуть стосувати­ся будь-якого елемента процесу організації (рівня спеціалізації; способів групування; діапазону контролю; розподілу повнова­жень; механізмів координації).
Вони спричинені зовнішніми і внутрішніми факторами середовища.
Зовнішні пов’язані з загальним і специфічним середовищем функціонування організації, а точніше – зі змінами в компонентах цього середовища:
- в економічній ситуації,
- в державному регулюванні,
- в технологічній складовій, 
- в міжнародних аспектах,
- в соціально-культурних компонентах тощо. 
Більш сильний вплив на необхідність проведення організаційних змін чинять фактори специфічного середовища:
- конкуренти,
- споживачі,
- постачальники.
Внутрішніми факторами є мета, цілі, завдання, ресурси, технології, структура організації.
Необхідність проведення організаційних змін зумовлена постійними змінам умов функціонування. Успіх їх проведення підвищить показники результативності діяльності організації
Мета курсової роботи
розкрити поняття організаційних змін;
описати механізм здійснення організаційних змін;
визначити важливість проведення організаційних змін;
визначити важливість залученості працівників у проведенні організаційних змін
Об’єкт – організаційні зміни.
Предмет – механізм здійснення організаційних змін.
Організаційний розвиток – це удосконалення проце­сів вирішення проблем і оновлення діяльності підприємства за допомогою здійснення організаційних змін, задля зростання загальної ефективності організації, підвищення по­чуття задоволеності та поліпшення умов праці співробіт­ників.
Під організаційними змінами розуміють будь-яку зміну в од­ному або кількох елементах організації. Зміни можуть стосувати­ся будь-якого елемента процесу організації (рівня спеціалізації; способів групування; діапазону контролю; розподілу повнова­жень; механізмів координації).
Організаційні зміни, які здійснюються у процесі орга­нізаційного розвитку, є запланованим поетапним проце­сом.
Як правило, процес планування організаційного роз­витку здійснює незалежна спеціальна група залучених експертів під керівництвом перших осіб організації у такі етапи: діагноз стану організації за допомогою інструментів даних (інтерв'ю, запитальники, спостереження й докумен­ти організації); аналіз рішень і зв'язків; планування організацій­ного розвитку; конкретні дії у світлі одержаних даних.
Ефективне управління організаційними змінами — од­не з найскладніших завдань керівників.
Американський науковець Грейнер розробив модель процесу управління організаційними перемінами. Шість етапів моделі характеризують, з одного боку, вплив на структуру управління (органи влади), з іншого - реакцію владних структур на цей вплив та розробку певної протидії:
1. Тиск і спонукання.
2. Посередництво і переорієнтація уваги.
3. Діагностика та усвідомлення.
4. Знаходження нового рішення і обов'язки щодо його виконання.
5. Експеримент і виявлення.
6. Підкріплення і згода.
Ефективне управління організаційними змінами поля­гає в об'єктивному оцінюванні всіх обставин, які супрово­джують процес змін, у постійній роз'яснювальній роботі менеджера, який керує ними, у створенні реальних вигод для працівників, яких стосуються такі зміни.
Залученість колективу у процес здійснення організаційних змін впливає на ефективність їх...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу