*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Формування моделі успішного менеджера

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 48 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 408

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ БІЗНЕСУ
1.1. Бізнес як економічна та управлінська категорія
1.2. Характеристика видів та форм бізнесу
РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СПЕЦИФІЧНА СФЕРА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Сутність менеджменту
1.2. Основні принципи та характеристика функцій менеджменту
1.3. Менеджер як керівник, лідер і підприємець
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УСПІШНОГО МЕНЕДЖЕРА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Бізнес - це підприємницька діяльність, напрямлена на виробництво і реалізацію товарів, послуг, цінних паперів, грошей або інших видів дозволеної законом діяльності з метою отримання прибули.
В умовах ринкової конкуренції, швидкого економічного і технологічного розвитку вирішального значення для розвитку бізнесу відіграє менеджер. Він формує цілі організації, забезпечує її ресурсами, планує і здійснює контроль, приймає рішення й організовує діяльність.
Управлінська діяльність - один із найважливіших факторів функціо­нування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяль­ність постійно удосконалюється у відповідності до об'єктивних вимог виробництва і реалізації товарів, складності господарських зв'язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції.
Менеджмент як наукова система організації виробництва є однією з найважливіших умов ефективної та прибуткової діяльності підприємств. Він дістав загальне визнання в усьому світі. Тому сучасна теорія і прак­тика менеджменту набуває особливого значення. Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення форм і методів управ­ління на рівні основної ланки - підприємства. Практичне використання такого досвіду - одне з першочергових завдань. Широкий вихід вітчиз­няних підприємств на світові ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення теорії і практики менеджменту.
Ринкова економіка більш вимоглива до керівників, ніж планова. У зв'язку з цим необхідна цілковито нова концепція розвитку організації, яка була б життєздатна в нових господарських умовах.
Все це висуває високі вимоги до підготовки спеціалістів-менеджерів, які постійно пов'язані з підготовкою і прийняттям рішень.
Для ефективного керування людьми керівникові потрібно володіти певними професійно-діловими, адміністративно-організаційними, соціально-психологічними і моральними якостями.
Мета даної роботи - проаналізувати учбовий матеріал, розкрити сутність бізнесу, визначити важливість...
Бізнес - це підприємницька діяльність, напрямлена на виробництво і реалізацію товарів, послуг, цінних паперів, грошей або інших видів дозволеної законом діяльності з метою отримання прибутку.
В умовах ринкової конкуренції, швидкого економічного і технологічного розвитку вирішального значення для розвитку бізнесу відіграє менеджер. Менеджером може бути як власник підприємства так і його керівник. Розрізняють керівників нижньої, середньої та вищої ланок.
Керівники нижчої ланки в основному здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань для безперервного забезпечення інформацією про правильність виконання цих завдань. Вони від­повідають за безпосереднє використання виділених їм ресурсів, таких як сировина й обладнання.
Керівники середньої ланки є буфером між керівниками вищої і нижчої ланок. Вони готують інформацію для рішень, які приймають кері­вники вищої ланки.
Керівники вищої ланки відповідають за прийняття найважли­віших рішень для організації в цілому.
В ринко­вій економіці надзвичайно важливу роль в управлінні підприємством відіграє підприємець, який започаткував нове підпри­ємство, може його очолити, тобто стати керівником. Він безперервно шукає нові способи дій, які, за задумом, спроможні призвести до успіху. Він удосконалює якісні характеристики продукції, що виробляється, впроваджує прогресивні технології та усе нове, що є у практиці вітчизняного та зарубіжного бізнесу, замислюється над питаннями розміщення web-сайту фірми як рекламного майданчика у мережі Інтернет для розширення клієнтури та просування по­слуг на зовнішніх ринках. Підприємець ретельно формує маркетинго­ву політику, встановлює договірні ціни відповідно до вимог економіч­ної ситуації, співвідношення між попитом і пропозицією.
Справжніх керівників вирізняє наявність такої специфічної властивос­ті, як здатність підбирати для кожної конкретної ситуації найефективніший механізм впливу на підлеглих і здатність до ефективного лідирування.
Успішний керівник організації – людина, яка...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу