*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Характеристика основних фінансово-промислових груп (ФПГ) України

контрольные работы, Экономика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 391

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………….. 3
1. Загальні положення про ФПГ……………………………………… 4
2. Характеристика основних бізнес-груп ……………………………. 7
Висновки……………………………………………………………………. 26
Література …………………………………………………………………. 27
Тема контрольної роботи «Характеристика основних фінансово-промислових груп (ФПГ) України».
Сучасна вітчизняна економіка характеризується процесами концен-трації та інтеграції капіталів різних сфер господарської діяльності, які проявляються на практиці виникненням нових організаційно-господарських структур - ФПГ. Останнім притаманні наявність круп¬ного промислового капіталу і можливості акумуляції та мобілізації значних фінансових ресурсів. Саме крупний капітал формує попит і пропозицію на ринку, визначає умови ціноутворення, реалізує гло¬бальні інвестиційні програми.
Зміни в ринковому середовищі формують умови для створення не тільки нових організаційно-господарських структур інтегрованого капіталу, але й докорінно змінюють форми їх взаємовідносин на ринку, включаючи стратегії їх розвитку.
Накопичений світовий господарський досвід свідчить, що вивести національну економіку з депресивного стану, здійснити фінансуван¬ня інвестиційних процесів і розповсюдження нових технологій мож¬ливо тільки за допомогою висококонцентрованого капіталу. Об'єд¬нання капіталів дає змогу збільшити обсяг інвестицій у виробничі проекти за рахунок власних і позичених коштів.
Це досягається внаслідок, по-перше, того, що великомасштабний процес концентрації та інтеграції капіталу дає змогу наростити масу використовуваних фінансових ресурсів. По-друге, об'єднання різних функціональних форм капіталу, представлених різними інститутами, дає багатократний ефект використання грошових засобів. По-третє, коли відбувається спільне використання індивідуальних капіталів з різними кругообігами і циклічністю обігу, капітали взаємно допов¬нюють один одного, полегшують переорієнтацію ресурсів з метою підвищення дохідності і відновлення порушеної рівноваги.
Сучасна вітчизняна економіка характеризується процесами концен-трації та інтеграції капіталів різних сфер господарської діяльності, які проявляються на практиці виникненням нових організаційно-господарських структур - ФПГ. Останнім притаманні наявність круп¬ного промислового капіталу і можливості акумуляції та мобілізації значних фінансових ресурсів. Саме крупний капітал формує попит і пропозицію на ринку, визначає умови ціноутворення, реалізує гло¬бальні інвестиційні програми.
Зміни в ринковому середовищі формують умови для створення не тільки нових організаційно-господарських структур інтегрованого капіталу, але й докорінно змінюють форми їх взаємовідносин на ринку, включаючи стратегії їх розвитку.
В процесі виконання контрольної роботи ми розглянули питання що до загальних положень про фінансово-промислові групи, склад фінансово-промислових груп, зробили порівняння українських ФПГ з російськими, а також зробили характеристику основних бізнес-груп які існують в Україні, зробили висновки до їх недолікам та перевагам.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу