*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Місія і принципи організації, підрозділу, співробітників

курсовые работы, культура

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 610

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………….. 3
МІСІЯ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДРОЗДІЛУ,
СПІВРОБІТНИКІВ
1. Корпоративна місія і «зухвала ціль» організації ………………..

4
2. Основні принципи організації та її підрозділу ………………….. 9
3. Колективізм та індивідуалізм …………………………………….. 22
4. Індивідуальна професійна місія ………………………………….. 36
Висновки ………………………………………………………………
Література ……………………………………………………………. 42
44
Тема курсової роботи «Місія і принципи організації, підрозділу, співробітників».
Цінності керівників і співробітників організації, здійснюють великий вплив на ефек¬тивність її роботи. Однак їх потрібно усвідомити, да¬ти визна-чення місії організації, чітко сформулювати її принципи, проголосити гасла, зробити так, щоб вони були прий¬няті співробітниками і привабливі для споживачів. З форми цінно¬стей, схованих у психіці, вони повинні бути перетворені у форму відкритих програмних документів, закликів до дії співробітників і гарантій споживачам.
Хоч головний шлях — прагнення до усвідомлення кожним співробітником доцільності принципів, що розробляються, не мож¬на заперечувати і можливості сугестії (навіювання) цих принципів.
Мета роботи – ознайомитися з корпоративною місією, основними принципами організації та її підрозділу, колективізмом та індивідуалізмом, індивідуальною професійною місією, зробити висновки.
1. Формулювання корпоративної місії займає центральне місце серед інших елементів корпоративної культури. Бажано, щоб вона включала визначення місії організації, як у широкому плані — для суспільства, так і в конкретному плані — у вирішенні певних функціональних задач, уточненні місця організації на рин¬ку, гарантуванні якості роботи і зазначенні тих можливостей, які наявні для реалізації згаданих цілей.
2. Сприяє підвищенню корпоративного духу, активності спів-робітників й проголошення «зухвалої цілі» — формулювання деяко¬го еталону, кількісного орієнтира, до якого прагне організація.
3. У даний час заведено декларувати основні принципи діяльності організації, до яких входять перелік її цінностей, ділові принципи, деякі норми поведінки. Майже завжди декларується ко¬ристь суспільству, пріоритет потреб клієнта, увага до особистості співробітника, прагнення до досконалості у роботі, прихильність до інновацій, у Японії окрім цього — відданість компанії, приязнь та чемність у відносинах.
4. Квінтесенція корпоративної місії, деякі найголовніші принципи використовуються як гасла (слогани) — важливий еле¬мент реклами товарів та послуг, які виробляються даною організа¬цією.
5. Взаємовплив групи людей, зайнятих вирішенням певної задачі, і особистості окремих співробітників, варто визнати надзви¬чайно складним.
З одного боку, є позитивний вплив групи на особистість, ефективність роботи окремої людини і групи у цілому. З іншого бо¬ку — доведено і суттєвий негативний вплив, що полягає у деін¬дивідуалізації, розвитку конформізму, втраті відповідальності, зни¬женні ефективності праці, особливо творчої.
Тому при формуванні колективу необхідні превентивні захо¬ди щодо захисту індивідуальності, збереження особистої відповідальності кожного співробітника, недопущення необмеже¬ного домінування колективного начала. Варто шукати раціональ¬ний баланс між колективізмом та індивідуалізмом.
6. Крім корпоративної місії необхідно допомогти кожному співробітнику сформулювати й усвідомити...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу