*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основні напрями сучасної психології релігії

курсовые работы, психология

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 456

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………… 3
Основні напрями сучасної (позаконфесійної) психології релігії
1.Гуманістична психологія …………………………………………….
2.Трансперсональна психологія С. Грофа ……………………………
5
9
3.Психоісторія Е. Еріксона …………………………………………….
4.Логотерапія В. Франкла …………………………………………….. 20
23
5.Релігія як об'єкт дослідження в працях Г. Оллпорта ……………..
6.Особливості розуміння релігії в творчості М. Еліаде …………….
7.Дослідження з психології релігії в радянській релігієзнавчій
літературі та їх подальший розвиток ………………………………… 26
28

31
8.Психологічна парадигма релігії Є. Торчинова ……………………
Висновки …………………………………………………………………
Література ………………………………………………………………. 41
42
43
Тема курсової роботи «Основні напрями сучасної психології релігії ».
Одним із найважливіших аспектів концептуально-ка¬тегоріального аналізу релігійного феномену є поняття «ре¬лігійність» як сутнісна характеристика психічного стану особистості. Саме релігійність як форма буття релігії і як її суб'єктивний вияв дає змогу чіткіше окреслити предметне поле релігії. Найбільш значущими її компонентами є релі¬гійне світорозуміння, релігійне світовідчуття, релігійне світоставлення. Таке трактування доречне лише в плані розуміння релігійності як відповідного способу життя. Якщо в релігійному світогляді переважно відображається спосіб життя людини (а він може проявлятися досить різ¬номанітно — у бісоодержимості, крикливстві, фанатизмі, святості тощо), то релігійна духовність «самоконструює» свій власний образ відповідно до образу Божого. Людина «шукає» в образі Бога насамперед власний сенс і відповідь на свої почуття та водночас заражається всім домінуючим емоційним настроєм божественної реальності. Через спів¬переживання вона осягає всезагальну духовність, основи своєї екзистенційної буттєвості.
Релігійність можна визначити, використовуючи певні якісні й кількісні емпіричні показники, зокрема її сту¬пінь, рівень, стан, динаміку та характер. Ступінь релігій¬ності характеризує її з точки зору інтенсивності релігій¬них ознак. Цей показник визначає силу релігійної віри, глибину релігійних почуттів, активність культових дій. Ступінь релігійності найчастіше використовують при дос¬лідженні індивідуальної релігійності. Рівень релігійності є кількісним показником, індикатором екстенсивності ре¬лігійних ознак, у якому відображаються територіальні та соціально-демографічні особливості поширення релігій. Стан релігійності є інтегральною характеристикою проце¬су змін і розвитку релігійних явищ як на рівні індивіду¬альної свідомості, так і колективної. Перехід від одного стану релігійності до іншого прийнято називати динамі¬кою релігійності. На неї впливають соціально-економічні,...
Основні напрями сучасної позаконфесійної психології релігії по-різному відображають сутнісні особливості людини, людської душі і духу, демонструють унікальний психологічний рівень буття. Однак попри відмінності, усі концепції націлюють людину на самопізнання.
У курсовій роботі було розглянута гуманістична психологія, трансперсональна психологія С.Грофа, психоісторія Е. Еріксона, логотерапія В.Франкла, релігія в працях Г.Оллпорта, розуміння релігії в творчості М.Еліаде та дослідження в радянській релігієзнавчій літературі.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу