*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

РЕФОРМУВАННЯ ПДВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

контрольные работы, налогообложение

Объем работы: 15 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 414

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………………….. 3
РЕФОРМУВАННЯ ПДВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ……. 4
ВИСНОВОК ……………………………………………………………… 14
ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………………………. 15
У роботі розглянуто фіскальні наслідки мо¬жливих варіантів реформу-вання ПДВ, якими можуть бути зменшення базисної ставки або впровадження диференційованої ставки. В умовах поліполістичного ринку розраховано зміну бюдже¬ту, який складається з надходжень від ПДВ та податку на прибуток підприємств.
Наукова та суспільна думка в Україні генерує мо¬жливі варіанти виходу з економічної кризи. Як один із варіантів пропонується зменшення податкового навантаження на економіку шляхом зменшення став¬ки ПДВ.
Метою даної роботи буде розрахунок можливо¬стей збереження існуючого рівня надходжень при реформуванні (зменшенні ставки) ПДВ.
Отже, введення диференційованої ставки ПДВ в Україні є пе¬редчасним кроком, необхідно спочатку покращити роботу кон¬трольно-перевірочних органів ДПС України, підвищити рівень сві¬домості платників податків, зменшити ризики ухилення від опо¬даткування. Підвищити рівень споживання та зменшити рівень на¬вантаження на малозабезпечені верстви населення доцільно за рахунок зниження основної ставки.
Отримані результати дослідження дають підставу ствер¬джувати, що можна зменшити основну ставку ПДВ до 15-18 %, це не призведе до втрат державного бюджету, покращить структуру споживання та фінансовий стан суб'єктів підприєм¬ницької діяльності. Тобто таке рішення цілком можливе і під час економічної кризи.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу