*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

: «Роль та місце сфери торговельного обслуговування в ринковій інфраструктурі економіки» (на матеріалах торгової мережі КП «Полтавський м’ясокомбінат)

курсовые работы, коммерция

Объем работы: 31 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 468

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Поняття роздрібної торговельної мережі і її соціально-економічне значення. 5
2. Коротка економічна характеристика торгової мережі Полтавського м'ясокомбінату. 14
3. Комерційна діяльність з формування товарного асортименту, товаропостачання магазинів та обслуговування споживачів фірмової торгівлі. 18
4. Шляхи створення умов для якісного поліпшення сфери обслуговування в торгівлі. 28
Висновки та пропозиції 31
Література 33
Сфера послуг є однією із самих перспективних, швидко розвинутих галу-зей економіки. Як показує практика розвинутих країн, у міру ускладнення ви-робництва і насичення ринку товарами, росте попит на послуги. В нашій краї-ні сфера послуг обганяє виробничу сферу, але вона не пристосована до потреб ринку і споживачів. Для організацій, що займаються послугами, важливо зро-зуміти природу і сутність послуг, з огляду на їхню специфіку в керуванні та маркетингу.
Маркетинг послуг - це процес розробки, просування і реалізації послуг, орієнтованих на виявлення специфічних потреб клієнта. Він покликаний до-помогти клієнту оцінити послуги сервісної організації і зробити правильний вибір. Але оскільки клієнту продається щось, що не має матеріальної форми, то процес продажу сильно ускладнюється.
В сучасній економічній науці нараховується велика кількість послуг. Пе-реважна з них пов'язана з маркетингом.
У сучасних умовах з послугами в більшості випадків ототожнюється ке-рування виробничо-побутової діяльності з орієнтуванням на ринок підпри-ємств. Такі спрощення, як свідчить світовий досвід, є припустимим у перехід-ний період, коли ринок товарів і послуг лише формується. Через такі специфі-чні умови сфера обслуговування повинна забезпечити:
• надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок послуг, струк-туру і динаміку попиту, смак і побажання покупців і інших зовнішніх факторів, що впливають на діяльність підприємства;
• утворення такого асортименту послуг, що мали б зовнішній рейтинг і конкурентноздатність;
• цілеспрямованого впливу на споживача, на попит, на ринок для дося-гнення максимальної настроєності сфери реалізації тощо.
Метою даної курсової роботи є вивчення ролі та місця сфери торгового обслуговування в ринковій інфраструктурі економіки. Задачами курсової ро-боти є: вивчення поняття роздрібної торгівельної мережі і її соціально - еко-номічного значення, аналіз короткої економічної характеристики торгової ме-режі Полтавського м’ясокомбінату, визначення...
Полтавський м'ясокомбінат відкрився у 1929 році. Для поліпшення збу-ту своєї продукції м'ясокомбінат з 1993 року і по нинішній день відкривав та відкриває фірмові магазини, яких зараз нараховує понад двадцять п’ять. Вони знаходяться не тільки в місті, але й в районних центрах області.
Фірмові магазини Полтавського м'ясокомбінату мають у своєму розпо-рядженні такий асортимент продукції як: варені ковбаси («Дорожня», «Осін-ня», «Пікантна», «Делікатесна», «Докторська», «Молочна», «Дитяча» і т.д.), напівкопчені ковбаси ( «Краківська», «Львівська», «Святкова», «Одеська», «Наша Ворскла» і т.д.), варено-копчені («Сервелат», «Московська», «Вильша-нска» і т.д.), сиров”ялені («Київська», «Екстра», «Слов'янська» і т.д.), сироко-пчені («Брауншвейска», «Невська» і т.д.), сардельки і сосиски, ліверана ковба-са, кров’янка, копченості («Свинина соковита», «Буженина», «Грудинка по-Полтавськи» і т.д.), сира продукція ( легені, печінка, мозки, ноги свинячі і т.д.), жири (свинячий, яловичий, пісний), консерви м'ясні («Свинина тушкова-на», «Сніданок туриста» і т.д.).Аналізуючи основні економічні показники ро-боти мережі фірмових магазинів “Полтавського м’ясокомбінату можна зроби-ти наступні висновки:
- роздрібний товарообіг у 2008 році в порівнянні з 2007 роком збіль-шився на 20,11% або на 4059,65 тис.грн.;
- прибуток від реалізації товарів також зріс на 16,75% або на 3,61 тис.грн.;
- у 2008 році у порівнянні з 2007 роком рентабельність магазинів збі-льшилася на 0,12%.
ПРОПОЗИЦІЇ:
1. Впровадження інформаційно-комп'ютерного забезпечення, що до-зволить оперативно приймати рішення і керувати комерційними процесами;
2. Удосконалення торгово-технологічних процесів, відновлення устаткування, пошук нових технологій;
3. Удосконалювання процесу товаропостачання фірмової тогової мережі;
4. Здійснення реконструкції і технічного переозброєння фірмових магазинів;
5. Підвищення рівня кваліфікації персоналу і якості їхньої роботи;
6. Застосування засобів механізації...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу